Fem nye elge til Lille Vildmose

Fem nye elge til Lille Vildmose

Fredag 20. januar 2017 flytter yderligere 5 nye svenske elge ind i Lille Vildmose i Østhimmerland. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde. 

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da 5 svenske elgkalve i november 2015 ankom til Lille Vildmose i Østhimmerland. Det var et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond som sikrede, at naturelskere i juni 2016 for første gang kunne se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde – nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden.

Succes med elgene skaber grundlag for at øge bestanden

Värmland Moosepark – Midterste elgkalv er ramt af en bedøvelsespil, nu skal den snart til Lille Vildmose, foto: Jan Skriver

Siden juni, hvor de første 5 elgkalve blev lukket ud i det 21 km2 store Mellemområde, har elgene – sammen med bestanden af krondyr – indgået som en vital del af mosens naturlige økosystem, og mange besøgende har haft fornøjelsen af at fange et glimt af elgene.

Skov- og Landskabsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen Jens Vinge siger om erfaringerne med de første 5 elge:

–  Vi har fulgt dyrene tæt og kan konstatere, at de trives og er med til at holde bestanden at træer og buske nede, om end at 5 elges indsats er begrænset i det 2.100 ha store Mellemområde. Netop træer og buske er en trussel for genopretningen af højmosen, og da elgene er store planteædere, har de en vigtig rolle som en naturlig del af Lille Vildmoses økosystem. Nu hvor vi kan se, at de første 5 elge er faldet godt til, er vi klar til at øge bestanden med 4 kvier og 1 tyr, fortæller Jens Vinge.

Ligesom det var tilfældet med de første elge, begynder elgkalvene deres ophold i Lille Vildmose med at være i karantæne for at sikre, at de får en vild og sky adfærd og bliver vænnet til Lille Vildmose. Det bliver sandsynligvis i juni, at elgene lukkes ud i Lille Vildmose,  hvor de kan slutte sig til den nuværende bestand af elge.

Elgens første skridt i Lille Vildmose, foto: Jan Skriver

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen udtaler:

– Det glæder mig, at vi sammen med Aage V. Jensen Naturfond har skabt rammerne for, at Lille Vildmose er det første sted i Danmark, hvor elge indgår som en naturlig del af det særlige økologiske system, som en højmose er. Der er gennemført en omfattende naturgenopretning i Lille Vildmose, og elgene er et vigtigt bidrag til at genskabe et område, hvor vi tilstræber at udvikle højmosen frem mod et økosystem i naturlig balance. Jeg håber samtidig, at den voksende elgbestand vil medvirke til at profilere Lille Vildmose, som en sand naturperle og en uvurderlig attraktion, slutter rådmanden.

Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov understreger, at elgene er en del af noget større:

– Målet med projektet har været klart fra starten: Vi vil genskabe og sikre højmosen. Elge, kronvildt, vildsvin og de mange andre dyr skaber i samspil med deres forskellige adfærdsmønstre og måder at søge føde på en fantastisk dynamik og sikrer dermed rigdommen af arter. Elgene indgår 100 pct. på naturens egne præmisser i højmosens naturlige dynamik, og på den måde er vi tro mod målet om, at dette stykke natur – Nordvesteuropas største højmose – skal kunne passe sig selv”, slutter Direktør i Aage V. Jensen Naturfond, Anders Skov.

Fotos og levende billeder

Elgen fra Värmland Moosepark, nu skal den vænne sig til Lille Vildmose, foto: Jan Skriver

For at beskytte de nye elge, vil det kun være særligt indbudte fra pressen, der overværer elgenes hjemkomst. Aalborg Kommune stiller hurtigst muligt fredag den 20.1. billedmateriale og film-optagelser af elgenes udsættelse i Vildmosen til rådighed for pressen. Materialet kan frit anvendes af presse, som ikke har mulighed for at være til stede.

Henvendelser herom kan ske til:

  • Caroline Anker på tlf. 9931 2111 eller mail caroline.anker@aalborg.dk, og
  • Trine Henriksen på tlf. 99 31 2121 eller mail trine.henriksen@aalborg.dk

For kommentarer og yderligere oplysninger, kontakt venligst

Aalborg Kommune:

  •  Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, tlf. 9931 2100 / 2520 2100.
  •  Skov- og landskabsingeniør, Jens Vinge, tlf. 2520 2252 (jens.vinge@aalborg.dk)

Fem elge skal nu vænne sig til Lille Vildmoses natur, foto: Jan Skriver

Aage V. Jensen Naturfond:

  • Direktør, Anders Skov, tlf. 2296 4499 (as@avjf.dk)
  • Driftsleder, Jacob Skriver, tlf. 5125 0234 (js@avjf.dk)