Fuglerapport om Gyldensteen Strand

featured_lappedykker

PRESSEMEDDELELSE

 

Fuglerapport om Gyldensteen Strand

Ny rapport afslører, at genopretningen af Gyldensteen Strand gav fuglelivet et kæmpe løft

En, to, nej fire sortterner flyver rundt og søger føde i Engsøen i august 2015. De fire sortterner bliver bogført i fugletællernes lille notesbog, når de på deres ugentlige tælletur, sætter fuglene i Gyldensteen Strand i mandtal. Det er faktisk en lille sensation med sortterner ved Gyldensteen, for det er måske mere end 100 år siden denne fugleart sidst er set i området. Arten er for længst forsvundet fra Nordfyn som ynglefugl, men kommer hertil som en meget sjælden gæst fra de Baltiske Lande. Hidtil har de blot overfløjet Gyldensteen i hundreder af meters højde og vurderet området som uegnet og har derfor fortsat trækket sydpå. Nu trækker Engsøen som en magnet de små sorte terner ned til den føderige sø, så de kan fede sig lidt op til det fortsatte træk.

Udover sjældne sortterner dokumenterer en spritny rapport, hvad der er sket efter at entreprenørmaskinerne har forladt området, og naturen har indfundet sig i Gyldensteen Strand. ”Det er nok hverdag, men hver dag er også en festdag udtaler naturrådsformand Kurt Due Johansen”, som er far til rapporten. ”At have fået vandet tilbage i landskabet har givet et liv til Gyldensteen Strand i en grad, det ikke var til at forudse”, siger Kurt Due.

Rapporten, der belyser hvad der er sket efter de to første år efter uddigningen, giver overraskende resultater. Udover sjældne sortterner er der mange andre spændende fugle at se på. Tusindvis af mennesker har f.eks. fået en ”aha-oplevelse” af at se den flyvende dør, havørnen, som i perioder forekommer dagligt i området. I februar var der en periode med op til 6 havørne samtidigt i området.

Samme rapport belyser også, hvad det har kostet på naturfronten at oversvømme 270 hektar landbrugsjord. Omkostningerne består hovedsagelig i, at nogle småfugle og fouragerende gæs er forsvundet eller reduceret i antal.

Sammen med tusindvis af gæs, svømmeænder og vadefugle, danner det samlede Gyldensteen Strand-område i dag rammen om et fantastisk fugleliv, hvis lige man skal køre langt på Fyn for at finde.

G-S-01.05.14-033c_webGyldensteen Strand er resultatet af et storslået eksperiment, der blev skudt i gang, da området blev indviet 29. marts 2014 med 5.500 glade gæster.

Anders Skov, der er direktør for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer området, er overrasket over, at det rige fugleliv har indfundet sig så hurtigt. Han peger på, at de mange tusinde mennesker, der kommer i området har fået rigtig meget at opleve. Anders Skov vurderer også, at fuglerapporten vil kunne være et værdifuldt supplement til de oplysninger, som biologerne på Syddansk Universitet finder ud af med undersøgelser af havdyr og planters indvandring i Kystlagunen.

I mellemtiden fortsætter de ugentlige fugletællinger i flere år endnu, så Naturfonden hele tiden har fingeren på pulsen og eventuelt kan justere tiltag i området.

Rapporten kan læses eller downloades fra Aage V. Jensens Hjemmeside:
http://www.avjf.dk/avjnf/files/2016/03/Gyldensteen-Fugle-2012-2015-rapport.pdf

Se også vores hjemmeside : http://www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/gyldensteen-strand/

 

Pressekontakt:

Kurt Due Johansen, forfatter og fugleoptæller, mobil  23 68 86 92,  fjordkurt@sedennet.dk