Gamle vandløb får nyt liv

Gamle vandløb får nyt liv

Billedet viser en del af den nye strækning som er blevet genslynget.

I sensommeren 2017 blev Loddenbæk i Tofte Skov indviet. Bækken var tidligere en dyb og lige grøft, etableret med det formål at dræne de nordlige dele af Tofteskov, så disse arealer kunne benyttes til skovdrift. Reetableringen af Loddenbæk, der leder vandet tilbage i de lavtliggende dele af landskabet, hvor det har løbet siden tidernes morgen, er det foreløbigt sidste i arbejdet med at genskabe den naturlige hydrologi i Tofte Skov- og mose.

I efteråret 2016 blev den første del af projektet gennemført med genslyngning af cirka 2000 meter. I sensommeren 2017 blev yderligere 1000 meter genslynget bæk indviet. I forbindelse med projektet er en lang række grøfter blevet tilkastet for at lede alt vand igennem de tidligere og nu reetablerede bække.

I forbindelse med projektet er bækkens bund blevet hævet, så bækken nu ligger højere i terrænet. Dette gør, at vandet holdes tilbage i længere tid og dermed sikres grundlag for flere levesteder og en rigere biodiversitet.

Hermed er projektet med at genskabe naturlige vandforhold i Tofte Skov afsluttet.