Hvor støtter vi den fremtidige forskningsindsats?

Hvor støtter vi den fremtidige forskningsindsats?

Naturfonden inviterede 60 forskere til at være bestyrelse for en dag!

Det var ingen aprilsnar, da forskere fra alle landets universiteter og naturhistoriske museer mødtes den 1. april 2016 for at diskutere de fremtidige udfordringer for sikring af biodiversiteten i Danmark med hjælp af faglig viden og solide data. 

Gennem en lang dag arbejdede landets fremmeste naturforskere på tværs af institutioner i 3 workshops og 9 grupper. Målet var at hjælpe Naturfonden med at identificere, hvor støtte til ny og banebrydende forskning kan bidrage til bedre forvaltning af naturen og inddrage danskerne.

Fokus var på forhånd lagt på 3 hovedindsatsområder:

  1. Nye innovative måder at forvalte fondens naturområder på.
  2. Skabe ny viden, der ved opskalering, kan forvalte naturen bedre på nationalt/internationalt niveau.
  3. Udvikling af citizen science til en effektiv forskningsmetode i naturforvaltningen.

Som forberedelse til dagen havde forskerne udarbejdet deres egne projektforslag. De mange kreative ideer udgjorde idegrundlaget for workshoppen.

Dagen afsluttedes med et fælles marked med fremlæggelser og diskussioner af de mange interessante forslag. ”Formen på workshoppen var god og tilpas krævende i forhold til at skulle nå fokuserede fælles problembeskrivelser – her var behov for alles bevågenhed, og det inspirerede til at tænke nyt”.

Workshoppen var et eksperiment – også i relation til arbejdsform og proces, da den bragte forskere fra mange forskellige institutioner og fagområder sammen om en uvant arbejdsopgave: ”Vi forskere har sjældent muligheden for at arbejde sammen under lignende forhold, dvs. på tværs af discipliner, baggrund, aldersgrupper og under tidspres, men det er meget givende og gavnligt”. ”Et vellykket eksperiment, der bragte flere ideer frem og folk sammen end, jeg tror, nogen traditionel form ville have gjort”.

Fonden er utrolig glad for forskernes engagerede deltagelse i arrangementet og konstruktive tilgang, som viser, at forskningsmiljøet i Danmark kan samarbejde, hvilket vi også håber afspejles i fremtidige projekter.

De mange indkomne forslag analyseres nu, og vi forventer at kunne fremlægge en 5-årig uddelingsstrategi inden sommerferien, som underbygger Naturfondens vision om ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.