Ild bekæmper de uønskede nåletræer i Lille Vildmose

Foto: Jan Skriver

Foto: Jan Skriver

Ild bekæmper de uønskede nåletræer i Lille Vildmose

Mariagerfjord Kommune forsøger at komme den uønskede sitkagran til livs. Det sker i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond og forskere fra GEUS

Som led i naturgenopretningen i Tofte Skov og Lille Vildmose har Naturfonden ryddet store arealer med plantet sitkagran. Problemet er blot, at titusindvis af nye sitkagraner er spiret frem på arealerne. Og hverken vildsvin eller krondyr gider æde de stikkende vækster. Så fremfor at rydde de nye graner med store maskiner er det besluttet, at lade ilden gøre arbejdet. Det vil samtidig gavne en lang række andre arter i naturen. I de sidste par dage er der brændt cirka 25 hektar af i Tofte Skov, hvor granerne vokser.

– Nu har vi haft en vellykket afbrænding, ilden er døet ud, og så går forskerne i gang med at undersøge effekterne af afbrændingen på både sitkaopvæksten og naturen generelt. Det gør de blandt andet ved at tælle, hvor mange graner der har overlevet og hvad, der spirer frem af asken, siger biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune.

Kommunens biologer og fondens driftsfolk stod selv for afbrændingen. De store sitkagraner er allerede fjernet og ved at sætte ild til det visne græs er det målet, at meget af den tætte opvækst af små nye sitkagraner og sitkafrøene i jorden er kommet til livs.

– Vi håber, at de mange små træer vil gå ud i forbindelse med afbrændingen. Og samtidig med at vi brænder sitka af, brænder vi jo også vissent græs af. Det giver plads og luft til de sårbare urter, som i dag bliver skygget væk af græs, siger Anders Horsten.

Selve projektet med Aage V. Jensen Naturfond og forskerne går ud på at omdanne de ensartede og kedelige plantager med sitka i skoven ved Lille Vildmose til åbne naturarealer med mose, overdrev, klithede og naturlig løvskov.

GEUS-projektet skal undersøge ildens betydning for biodiversiteten i den danske natur og blandt andet svare på, om ild kan bruges som effektivt redskab til at bekæmpe den uønskede sitkagran. Sitkagran er nemlig en invasiv art, der let breder sig på bekostning af den naturlige flora i området.

Aage V. Jensen Naturfond finansierer hele projektet.

Yderligere oplysninger
Biolog Anders Horsten, 23 36 31 80 eller

Driftsleder i Aage V. Jensen Naturfond Jacob Skriver, 51 25 02 34