Nyhedsbrev fra Vejlerne-dec-2016

Nyhedsbrev fra Vejlerne

Her midt i december arbejdes der stadig bredt på mange fronter indenfor reservatet. Der er stadig længe til Jul. Alle tårnene har fået et tjek så vi er klar til at modtage gæster i juledagene. I værkstedet klargøres i øjeblikket kraftige egestolper, der skal videresendes til vildmosen. Sluserne efterses og renses for grøde så portene er funktionelle – og vi ikke risikerer indløb.
Ude i Han Vejle arbejdes der på forlængelsen af gangbroen, der dog ikke når at blive helt færdig inden jul.

Adskillige kilometer hegn er nu nedtaget for vinteren for ikke at blive ødelagt af isen. Hver trådrulle har fået etikette, der nøje beskriver tilhørsforhold, så strækningen passer igen til foråret.

Maskinerne bliver plejet, rengjorte og smurte med tak for indsatsen i det forgangne halvår, hvor vi er kommet godt rundt i terrænet og søgt at tilgodese både flora og fauna.

I år er vi forhåbenligt kommet vinterens storme i forkøbet, så vidt det er muligt. Arup-dæmningen ved Østerild Fjord er blevet forstærket med nyt beton, hvor behovet var størst. Også vores mindre, indre dæmninger er blevet udbedret og forstærket.

Kort nyt om drift & pleje

Bygholmengens kreaturer tog 50 tons på i vægt.

Fællesgræsningen på Bygholmengen har været god i år – både fra fugleperspektiv og for de firebenede naturplejere.
Dyrene har været godt ude i kanterne og medtaget arealer helt ud i de fjerneste kroge.
Det var ikke uden spænding at der i flere omgange blev afholdt store vejedag ved hjemsendelsen. De 534 kreaturer havde i alt øget deres vægt med 50 tons siden ankomsten i foråret! Den effektive naturpleje kombineret med god tilvækst tegner godt for kommende års naturpleje og vi har allerede modtaget nye tilmeldinger til næste års sæson.

Græsningen er omtalt i december-nummeret af magasinet “Kødkvæg”.

Vinterslåning

Vi har udnyttet det tørre efterår til at slå den flere kilometerlange strækning mellem Bygholmengen og Lund Fjord Kanal langs dæmningen. Det betyder at vegetationen er helt kort til forårets vækster. Indsatsen kombineret med fjernet biomasse, ventes at styrke arealets botaniske værdi og tilgodese arter som trævlekrone og purpur-gøgeurt med flere.

Nu kan vi næsten gå på vandet

Det nye slåningsaggregat tilpasset vores 6-hjulede Seiga blev færdig dette efterår – og har siden plejet store arealer, hvor reservatets ellers fremkomme-lige traktor ikke har en chance. Det har bl.a. betydet nye områder med åbne overgange mellem sø og eng, hvilket tilgodeser både fugle og padder. Resultatet kan bl.a. ses ved Lund Fjord (sydøst).

Muslingeskaller i fangefolden

Det har betydning at kunne flytte sig hurtigt. Det erfarede en vis driftsleder efter at han blev ramt i ansigtet af et horn, der nær var gået igennem mundhulen. For at undgå den mudrede, bløde bund er et tykt lag muslingeskaller nu udlagt som underlag på den gamle fjordbund i fangefolden. Det giver et fastere underlag for folk og fæ.

Blå bånd ved Lund Fjord

Mange andefugle, herunder sangsvaner, har allerede indtaget de nyslåede områder ned til Lund Fjord, de såkaldte “blå bånd”, der er fagtermen for den åbne overgang mellem eng og vandspejl.

Rørhøsten er godt i gang på Vejlerne

Igen i år udføres naturpleje i de store rørskove i form af rørhøst og fjernelse af biomasse. I år er høsten startet tidligere og hvis vejr og maskiner vil, er arbejdet afsluttet inden jul, hvor vi venter at ca. 70 hektar er blevet ryddet og sendt afsted til Holland, svarende til cirka 5 % af Vejlernes rørskove. Rørhøsten har dels til formål at bremse ophobning af biomasse og dermed hævning og udtørring af rørskovens bund, der bevirker at træer og buske indvandrer. Og dels at skabe variation i de store rørskove, hvor der både er gammel, urørt rørskov og yngre rørskov med mindre tæthed. Denne sæsons høst sender adskillige tons biomasse og mere end 10 lastvognstræk fra Vejlerne til Holland.

Kort nyt om flora & fauna

 

Ørnevinter ved Vejlerne

De store vidder med gode fødeforhold trækker ørnene til Vejlerne. Havørnen er efterhånden blevet et fast indslag i reservatet og ses jævnligt vinteren igennem. Det er ikke sjældent at der kan tælles flere ørne i luften. Også vandrefalken er blevet et fast vinterindslag. Næsten dagligt sidder vandrefalken på den gamle Bygholm Mølle – Vejlernes vartegn. Af og til ses både han og hun og man ser tydeligt størrelsesforskellen, hvor hannen er den lille.

 

 

Ofte grævlinge

Vildtkameraerne rundt omkring i reservatet giver et godt billede af nogle af de nataktive dyr. Lidt overraskende ses der jævnligt grævling på billederne – også om vinteren. Det er formentlig de lange dæmninger, der er lederute for grævlingens natlige ture.

Ny judas-mårhund

Alene i dette efterår er der fanget tre mårhunde i Vejlerne. Vi får nu et nyt judas-dyr, der mærkes med gps. Denne gang bliver det en han, der fornylig blev fanget ved Bygholm Nord. Tanken er at hannen skal lede os (NST) hen til hunnerne.

Vinter-sølvhejrer

Mens skestorke og traner er stukket af mod syd, kan der endnu ses to stk. sølvhejre i Vejlerne i december. Tidligere på sæsonen blev der registreret op til 14 sølvhejrer i området. Vejlerne har i år for alvor slået sig fast som en fin lokalitet for arten.

Publikumsfaciliteter og formidling

 

Tårnene har fået “husnummer” og adresse

Efter aftale med Thisted og Jammerbugt kommuner har alle vores besøgstårne nu fået tildelt en adresse. Dels bliver faciliteterne lettere at finde med GPS – og dels bliver det lettere at tilkalde hjælp ved ulykker. Vi er i øjeblikket i gang med at montere et synligt husnummer ved tårnene og der kommer også en tavle op i tårnet med stedets fulde adresse.

Forsøg med ny type skridsikring

Arbejdet med byggeriet af gangbroen ved Hanvejle har måtte vige sæsonen igennem da alle kræfter har været lagt i naturplejetiltag. Her i december har vi igen fået luft til gangbroen, hvor arbejdet nu skrider frem, trods de mere kølige vejrforhold.

Skridsikringen på gangbroerne har ikke været optimal, da den med tiden krakelerer. Vi tester derfor i øjeblikket en ny type skridsikring i form af en mere elastisk gummibelægning, der påmales i værkstedet inden montering. Gummimassen bliver koksgrå og strøges med sand for et mere naturligt look. Belægningen ventes også at beskytte gangbrædderne med henblik på øget holdbarhed. Vi forventer at åbne gangbroen for publikum i starten af det nye år.

Glædelig Jul – og på gensyn ved Vejlerne!