Pressemeddelelse – Nye forskningsmillioner til dansk natur

Pressemeddelelse

København, 31. januar 2017

Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond

Dansk natur tilgodeses med 64 mio. kr., når Aage V. Jensen Naturfond nu uddeler sin hidtil største donation til forskning i naturforvaltning. Naturfonden støtter 12 konkrete projekter, som i samarbejde med 5 universiteter skal bidrage til Naturfondens vision om at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

2017-donationen fra Aage V. Jensen Naturfond på sammenlagt 64 mio. kr. er den største donation til forskning fra Naturfonden nogensinde. Dagens donation understreger dermed det strategiske retningsskifte Naturfonden tog for et par år siden.

”Der er enighed om, at den danske natur er på tilbagegang – senest understreget i en helt ny NOVANA-rapport om de alarmerende tendenser for 11 ud af 17 danske naturtyper og fald i antallet af arter i noget af Danmarks bedst forvaltede natur, Natura 2000-områderne [1]” siger Naturfondens direktør Anders Skov. ”Der er behov for ny viden, bedre forvaltningsværktøjer og et mere målrettet fokus, hvis dansk natur og biodiversitet skal gå mod lysere tider. De 12 udvalgte projekter er alle udtryk for en innovativ tilgang til udfordringerne.”

De 64 mio. kr. uddeles i høj grad på baggrund af input fra forskerne selv. Naturfonden afholdt i april 2016 en workshop for 58 forskere fra 11 forskningsinstitutioner, der repræsenterer 6 universiteter i Danmark, med henblik på at få deres bidrag til en kommende uddelings- og forskningsstrategi. De overordnede rammer for workshoppen var, at forskningen skulle bidrage til en bedre forvaltning af naturarealer; højne vidensniveauet omkring naturforvaltning på nationalt eller internationalt niveau, men også at udvikle ’Citizen Science’ til en effektiv forskningsmetode, der kan udnyttes i naturforvaltningen.

I Aage V. Jensen Naturfond glæder man sig særligt over to forhold. Dels at de fleste projekter sker i samarbejde på tværs af flere universiteter, og dels at der arbejdes med alle danske typer af natur, dvs. overdrev, skove, søer, vandløb og hav.

”Da vi begyndte dialogen med forskerne, havde vi en økonomisk ramme på 50 mio. kr., men da vi så de mange innovative og kvalificerede forslag, besluttede Naturfondens bestyrelse at øge rammen, således at vi nu kan støtte hele 12 projekter med sammenlagt 64 mio. kr. Vi ønsker forskerne held og lykke med arbejdet, og vi glæder os til at se resultaterne af projekterne, som vi er sikre på alle vil komme Danmarks natur til gode”, slutter Anders Skov.

For kommentarer og yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Aage V. Jensen Naturfond:

Direktør Anders Skov, tlf. 22 96 44 99 (as@avjf.dk)

 

 Om Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfonds vision er ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”. Derfor arbejder Naturfonden for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlig for naturens overlevelse og balance, og vi støtter forskning, der viser hvordan naturindholdet kan forbedres og fastholdes. Endvidere har Naturfonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer.

Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Naturfonden ejer i dag 28 naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark.

Se mere på www.avjf.dk

Biodiversitetssymposiet 2017

Københavns Universitet er vært for det fjerde Biodiversitetssymposium, som afholdes 1. – 2. februar 2017, og støttes økonomisk af Aage V. Jensen Naturfond.

Symposiet, hvor en række af projekternes forskere deltager, er et nationalt forum for forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere, der arbejder med dansk biodiversitet og naturforvaltning.

Interesserede journalister kan få adgang ved at henvende sig på
Biodiversitetssymposiet2017@snm.ku.dk

[1] www.altinget.dk/miljoe/artikel/forsker-om-novana-rapport-alarmerende-tendenser-for-naturen

 

Bilag 1: Liste over de støttede projekter

Bilag til Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond