Pressemeddelelse – Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond

Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond

Pernille Blach Hansen Foto: Peter Ravnsborg jan 2016

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond har udpeget Pernille Blach Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Pernille Blach Hansen afløser tidligere industriminister og direktør Nils Wilhjelm, som efter mange års dedikeret arbejde nu giver stafetten videre.

Pernille Blach Hansen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og har bl.a. været folketingsmedlem, politisk ordfører og næstformand for Socialdemokratiet før hun i 2006 valgte at træde ud af politik. Hun var i mere end fem år miljøpolitisk ordfører for Socialdemokratiet.

Pernille Blach Hansen er i dag Senior Director i LEGO Group, og har derudover siden 2006 beskæftiget sig med miljø og planlægning, først som direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune, og siden i ledende stillinger i Grundfos.

– Vi er meget glade for at Pernille Blach Hansen har sagt ja til bestyrelsesarbejdet. Hun har i hele sin karriere vist stor interesse for naturen og miljøet. Hun har ikke kun betydelig politisk erfaring, men også en meget vigtig praktisk erfaring på naturområdet. Vi ser derfor frem til at kunne trække på disse kompetencer, siger bestyrelsesformand Leif Skov.

– Jeg glæder mig meget til arbejdet i bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond. Jeg har igennem hele mit liv haft en særlig interesse for vores miljø, klima og natur, og jeg ser derfor meget frem til at være med til at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden, siger Pernille Blach Hansen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

 

Bestyrelsesformand Leif Skov, tlf.  33 13 21 45, ls@avjf.dk

Pernille Blach Hansen, tlf. 40 26 80 56, pblachhansen@gmail.com

 

Om Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen.

Aage V. Jensen Naturfonds vision er ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

Naturfonden ejer i dag 28 naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark med det formål at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer. Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt.

Naturfonden arbejder for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlig for naturens overlevelse og balance, og vi støtter forskning, der viser hvordan naturindholdet kan forbedres og fastholdes.

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond per 1. juni 2017:
Advokat Leif Skov (formand), professor Bent Aaby, advokat Sys Rovsing, professor Katherine Richardson Christensen og Senior Director Pernille Blach Hansen.

 

Kort om Pernille Blach Hansen (f. 1974)
Uddannelse:
2000 : Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.
Bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
2015 – : Bestyrelsesformand, MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, program i Miljø- og Fødevareministeriet).
2013 – 2016: Medlem af bestyrelsen, Bæredygtigt Erhverv.
2013 – 2015: Bestyrelsesmedlem, Grundfos Pompe Italia.
2008 – 2012: Medlem, Repræsentantskabet, Realdania.
2000 – 2005: Medlem af bestyrelsen, Danmarks Nationalbank.
Nuværende og tidligere stillinger:
2016 – : Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group.
2013 – 2016: Group Vice President, Kvalitet og Bæredygtighed, Grundfos Holding A/S.
2010 – 2013: Bæredygtighedsdirektør, Grundfos Management A/S.
2006 – 2010: Direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.
1998 – 2006: Medlem af Folketinget, politisk ordfører og næstformand, miljøpolitisk ordfører i 5 år, Socialdemokratiet.
Pressemeddelelse – Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V Jensen Naturfond – …