AAGE V. JENSEN NATURFOND SØGER NY MEDARBEJDER TIL FORVALTNINGEN AF VORES NATUR

Skovfoged / Naturforvalter / Driftsleder

Fyn / Sydjylland

Med Fyn og Sydjylland som hovedarbejdssted, men med opgaver i hele Danmark søges medarbejder med følgende kvalifikationer:

 • Du skal have flere års erfaring med forvaltning af natur
 • Du har en generel interesse og viden om naturforvaltning
 • Du er initiativrig, selvkørende og god til at holde mange bolde i luften
 • Du er udadvendt og besidder gode formidlings- og samarbejdsevner

Jobbet omfatter den daglige drift, forvaltning og administration af vores arealer på Fyn og Sydjylland. Dine fremtidige arbejdsopgaver vedrører bl.a.

 • forvaltning af lysåbne naturarealer fra overdrev til strandenge
 • forvaltning af certificeret skov – både urørt og i drift
 • administration af arealtilskud
 • kontakt til dyrholdere, naboer og myndigheder
 • opsyn med og vedligehold af udsigtstårne og publikumsfaciliteter
 • forvaltning af klovbærende vildt og jagtudlejning
 • naturgenopretning
 • naturformidling samt praktisk hjælp til forskere og studerende.

Herudover kan der komme lignende opgaver på vores andre naturejendomme.

Naturfondens arealer på Fyn og Sydjylland omfatter: Æbelø, Gyldensteen Strand og Ølundgård på Nordfyn. De øvrige naturarealer på Fyn er Snarup Mose og Sundbakkerne. Derforuden kommer Vitsø på Ærø. I den sydlige del af Jylland ejer og forvalter naturfonden Filsø og Mjels Sø/Bundsø. På alle ejendomme lægges der stor vægt på biodiversitet gennem den daglige forvaltning og naturgenopretningsprojekter. Aage V. Jensen Naturfond har en række publikumsfaciliter i form af udsigtstårne og plankestier i områderne. Der samarbejdes med myndigheder og andre lodsejere om at optimere biodiversiteten og publikums muligheder for at opleve den. Se mere om arealerne på – www.avjf.dk

Løn i henhold til kvalifikationer og jobbets karakter. Tjenestebil stilles til rådighed. Medarbejderen skal bosætte sig i naturfondens bolig på Gyldensteen Strand.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Skovrider Jacob Palsgaard Andersen
mobil 20 98 73 82.
e-mail jpa@avjf.dk

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgning, mærket ”Driftsleder” i emnefeltet, skal være os i hænde senest den 14. august 2020, pr. e-mail til

stillingsopslag@avjf.dk