Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

SYMPOSIUM (Aarhus Universitet)

Den 14. juni afholder det danske IPBES-kontor www.ipbes.dk i samarbejde med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond et symposium om genopretning af biodiversitet og økosystemtjenester. Symposiet holdes på Aarhus Universitet og har til formål at opsamle dansk viden og debattere barrierer og handlemuligheder.

2021-2030 er af FNˈs generalforsamling udnævnt til årtiet for genopretning af økosystemer med det formål at genoprette ødelagte og/eller forringede økosystemer på stor skala i kampen mod tab af biodiversitet, klimaændringer, sikring af vandforsyning af god kvalitet og fødevaresikkerhed.

Ifølge den globale FN rapport fra IPBES underminerer forringelserne af økosystemer på land og i havet livsgrundlaget for 3,2 milliarder mennesker. En anden pris er tab af 10 procent af BNP i form af tab af økosystemtjenester. En massiv naturgenopretning af fx 3,5 mio. kvadratkilometer på land vil iflg. FN på verdensplan generere et astronomisk beløb i økosystemtjenester og tage 13-26 Gigatons klimagasser ud af atmosfæren.

Genopretning af naturgrundlaget er fremhævet i konsensusrapporter fra IPBES, som en handlemulighed til at begrænse tab af biodiversitet og fortsatte forringelser af økosystemtjenester. EU’s biodiversitetsstrategi angav som opfølgning på Aichi målene i 2010, at 15 % af de ødelagte økosystemer i EU skal genoprettes til 2020.

Vi har sammensat et spændende program for symposiet og ser frem til at byde dig velkommen fredag den 14. juni i Auditorium E på Aarhus Universitet. Arrangementet har genopretning som gennemgående tema og er finansieret af 15. Juni Fonden.

Der vil som opfølgning på symposiet blive afholdt en ekspertworkshop, hvor bl.a. de input fremsat til symposiet vil blive behandlet. Mød frisk og vi ser frem til nogle spændende debatter og præsentationer. For tilmelding se sidst i programmet.

Tid og sted:

14. juni 2019, kl. 9:45-16:30 Aarhus Universitet, Auditorium E (Matematik 1533-103). Tilmelding se nedenfor.

Formål med symposiet
Dette tværfaglige et-dags symposium sigter mod at samle viden og skabe debat om naturgenopretning. Hvilken betydning skal naturgenopretning have i Danmark fremover og i hvilken form, og i hvilket omfang lever vi op til internationale målsætninger?
Dette møde er det første i rækken af IPBES symposier i Danmark. IPBES er en viden-policy platform, der skal bygge bro mellem forskningsverdenen og beslutningstagere indenfor biodiversitet og økosystem-tjenester. Det er vores håb at samle aktører indenfor naturgenopretning og diskutere handlemuligheder.
Symposiet er for alle, der har en interesse i, at borgere, forskere, forvaltere, og praktikere samarbejder tættere om naturgenopretning i Danmark herunder i at fremme opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål.

Logistik
Symposiet afholdes på Aarhus Universitet og gratis at deltage i. Der kan købes frokost. Morgenmad og te/kaffe er gratis. Sproget på symposiet vil være dansk. En enkelt præsentation vil foregå på engelsk.

Program
Der vil være præsentationer, paneldiskussioner og tid til netværk.

Tilmelding
Tilmelding er åben for alle. Hurtig tilmelding tilrådes.
Tilmelding: https://forms.gle/utz2gdrtLQaH2rUTA
Tilmelding lukker når alle pladser er fyldt (der er 200 pladser i alt).
Del gerne denne indbydelse blandt kollegaer og i jeres netværk!