Om fondene

Om fondene

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside finder du eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

 

Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har Fonden erhvervet en række naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer. Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd.

Se mere om fonden her…

 

Aage V. Jensens Fond

Aage V. Jensens Fond er en dansk fond, der blev stiftet i januar 1977. Aage V. Jensen sad selv i fondens bestyrelse i næsten ti år, men efter hans ønske begyndte fonden først at virke efter hans død i 1986. Indtægterne af fondens formue doneres til en lang række velgørende formål især inden for naturbeskyttelse i Danmark og Grønland, blandt andet naturfaglige bogudgivelser, -formidlings projekter, -videnindsamling og naturvidenskabelig dokumentation. Der lægges vægt på, at resultaterne kan anvendes i fremtidig naturbevaring, -oplysning og -formidling.

Se mere om fonden her…

Aage V. Jensen Charity Foundation

Aage V. Jensen Charity Foundation yder støtte til en lang række større og mindre projekter i international sammenhæng. Fokus i disse projekter er naturbeskyttelse, og det tillægges stor betydning at sikre projekterne levedygtighed gennem samarbejde med internationale organisationer, og ved at sørge for en lokal forankring og opbakning.

Fonden ejer desuden naturområder i Sydafrika og Skotland. Dér sikres ganske særlige naturværdier, og det naturlige dyreliv får lov at genopstå i store, sammenhængende landskaber. Natur- og miljøformidling til lokalbefolkningen spiller en stor rolle i strategierne for disse områder.  Se mere om fonden her…