Indlæg af Admin

Baselineundersøgelse – urørt skov

For at kunne følge udviklingen for skovens planter og dyr har Naturstyrelsen fået ni mio. kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND til at gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et grundigt øjebliksbillede af naturen i 20 af de nye områder med urørt skov.