BESTYRELSEN

i AAGE V. JENSEN NATURFOND

Professor Katherine Richardson Christensen, der har siddet i bestyrelsen i AAGE V. JENSEN NATURFOND siden stiftelsen af fonden, er udtrådt af bestyrelsen. Som ny formand har bestyrelsen valgt advokat Mette Fabricius Skov. Regionsdirektør Pernille Blach Hansen fortsætter som næstformand.

Samtidig indtræder professor og dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU, Marianne Holmer som nyt medlem i bestyrelsen, der herefter består af advokat Mette Fabricius Skov (formand), regionsdirektør Pernille Blach Hansen (næstformand), professor Bent Aaby, finansdirektør Bertil From og professor Marianne Holmer.

Katherine Richardson Christensen har været medlem af bestyrelsen siden fondens stiftelse og har også virket som både næstformand og formand, men nu giver vedtægterne ikke mulighed for at sidde længere. Forud for stiftelsen deltog Katherine Richardson Christensen ligeledes i det særdeles vigtige og omfattende arbejde med at formulere formål, vision, rammer og grundlag for fondens virke.

Pernille Blach Hansen: ”Katherine Richardson Christensen har således gennem mange år ydet en stor og vigtig indsats for AAGE V. JENSEN NATURFONDs arbejde med at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Med sine stærke kommunikative evner, brede viden, høje faglige indsigt og store berøringsflade har Katherine Richardson Christensen givet et væsentligt bidrag til Naturfondens fundament, virke, strategi og visioner. Fonden (og naturen) skylder Katherine Richardson Christensen en meget stor tak for hendes indsats og engagement gennem alle årene og en tak for alt, hvad hun har bidraget med.”

Mette Fabricius Skov: ”Jeg ser frem til hvervet som bestyrelsesformand, samarbejdet i bestyrelsen og med den nye direktør Hanne Haack Larsen og byder velkommen til Marianne Holmer som nyt bestyrelsesmedlem. Blandt bestyrelsens første opgaver bliver at gennemgå fondens strategi, evaluering af resultaterne fra den store forsknings donations runde i 2017 samt den nylige overtagelse og fremtidige drift af Søholt Storskov, Maribo.