5,3 kilo med fakta om fugle:

Nyt bogværk præsenterer tungtvejende viden om Danmarks fuglefauna

Af Jan Skriver

I 2012 gav Aage V. Jensen Naturfond med en donation på 20 millioner kroner den hidtil største danske fugleundersøgelse luft under vingerne. Nu er resultatet landet i form af værket ”Fugleatlas – de danske ynglefugles udbredelse”

Med sine 5,3 kilo vejer den mere end en kongeørn, og med sine 840 sider repræsenterer den Danmarks hidtil mest nuancerede og omfattende kortlægning af landets ynglende fugle.

Nu er Dansk Ornitologisk Forenings Fugleatlas klar til at invitere indenfor i et skatkammer af ny viden om de danske fugle.

213 fuglearter er fundet ynglende i den fire år lange kortlægning. Fem arter har forladt os, siden den tilsvarende Atlas-undersøgelse i 1990’erne, mens 11 nye fuglearter er kommet til i løbet af de seneste to årtier.

Overraskende for de fleste har tornsangeren vist sig at være Danmarks mest udbredte ynglefugl i disse år, mens solsorten i den henseende kommer på en andenplads, og sanglærken er den tredje mest udbredte danske ynglefugl.

Guldgrube af fugleviden

”Det var altafgørende for kortlægningen af Danmarks ynglefugle, at vi i 2012 fik en generøs donation fra Aage V. Jensen Naturfond. Uden den støtte var projektet aldrig blevet sat i gang, og vi ville derfor ikke have haft den opdaterede viden om Danmarks ynglefugle, som vi nu kan præsentere”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han kalder Fugleatlas det største projekt i foreningens 114 år lange historie. Og resultaterne af kortlægningen vil blive brugt i en lang række sammenhænge.

”Bogen er en guldgrube af viden for alle fugleinteresserede, hvad enten vi taler om den fagligt erfarne eller om nybegynderen. Også videnskabsfolk og naturmyndigheder kan hente nyttig, aktuel viden om de danske ynglefugles udbredelse, tætheder i bestandene, fremgange eller tilbagegange siden de tidligere kortlægninger i 1990’erne og 1970’erne. Fugleatlas er et opslagsværk med stor tyngde, også internationalt. De mange resultater af Atlas III vil komme til at indgå i en ny kortlægning af fuglenes forekomst i Europa”, siger Egon Østergaard.

Fuglenes stemme i samfundet

”De 840 sider er et manifest over Danmarks fuglefauna”, siger Lars Malmborg, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond.

”Fugleatlas gemmer på hundreder af historier om Danmarks fugle, som venter på at blive fortalt. Med fugleatlasset har Dansk Ornitologisk Forening samtidigt givet fuglene en vægtig stemme”, siger Lars Malmborg.

Han håber, at forskere og naturforvaltere vil bruge bogens mangfoldighed af velunderbygget fugleviden.

Med donationen på 20 millioner kroner til DOF’s Fugleatlas III sætter Aage V. Jensen Naturfond punktum for sin økonomiske støtte til en lang række nationale atlas-kortlægninger af for eksempel de danske planter, svampe og pattedyr i bogform.

I stedet har Aage V. Jensen Naturfond med en donation på godt 15 millioner kroner bidraget til at bane vejen for Danmarks Artsportal, som Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og Miljøstyrelsen står bag i samarbejde med de grønne foreninger.

Portalen vil åbne som et værktøj for alle danskere, som er interesseret i natur og arter, enten det drejer sig om pattedyr, fugle, svampe, fisk eller planter. Kort sagt: Med Danmarks Artsportal bliver naturen digital og hele herligheden af biodiversitet kan findes på internettet ved hjælp af få klik.

Ved at klikke ind på artsportalen kan alle skaffe sig den nyeste viden om for eksempel odderens udbredelse, løvfrøens ve og vel eller status for orkideer og blå anemone.

Åben hele døgnet med seneste nyt

”Danmarks Artsportal vil kontinuerligt levere friske data, enten de kommer fra det nationale naturovervågningsprogram NOVANA, forskningsdata fra universiteterne eller private data fra grønne organisationer, som i kraft af portalen også får særlige arbejdsrum til at udføre Atlas-undersøgelser i. Og portalen vil altid være åben og stå gratis til rådighed for alle danskere, enten der er tale om frivillige naturinteresserede eller professionelle forvaltere og forskere. På den måde er artsportalen med til at sætte Danmarks natur på verdenskortet, og den er med til at understøtte vores mål om at bremse tabet af biodiversitet”, siger Lars Malmborg.

Danmarks Artsportal – www.arter.dk – er allerede åben i betaversion. Portalen vil være fuldt udbygget i 2023, blandt andet med en app til smartphones, som indeholder artsgenkendelse ud fra fotos.

FAKTA OM ATLAS III:

I Atlas III var Danmark delt op i 2.255 kvadrater på hver 5 gange 5 kilometer.

Fuglelivet i hvert kvadrat blev nøje undersøgt, og tallene med de mange registreringer blev plottet ind i en database.

1.468 frivillige fugletællere har bidraget med ny viden om Danmarks ynglefugle i Atlas III.

Fra start til mål har Atlas III været cirka 10 år undervejs.

Selve kortlægningen i felten fandt sted i perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2018.

Den første Atlas-undersøgelse af den danske fuglefauna fandt sted i 1970’erne, da 700 ornitologer bidrog med kortlægningen.

Fra 1993-1996 sendte DOF Atlas II på vingerne med 750 frivillige fugletællere i felten.