Aage V. Jensens Fond

Aage V. Jensens Fond

Aage V. Jensens Fond er en dansk fond, der blev stiftet i januar 1977. Aage V. Jensen sad selv i fondens bestyrelse i næsten ti år, men efter hans ønske begyndte fonden først at virke efter hans død i 1986. Indtægterne af fondens formue doneres til en lang række velgørende formål – efter stifters ønske –  især inden for naturbeskyttelse i Danmark og Grønland, blandt andet bogudgivelser, formidlingsprojekter, videnindsamling og naturvidenskabelig dokumentation.