Ansøg om støtte

Velkommen til ansøgningsportalen for Aage V. Jensens Fonde. Du har mulighed for enten at sende din ansøgning til Aage V. Jensen Naturfond eller Aage V. Jensens Fond.

AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark. Dette kan ske ved at søge støtte til forskning, forvaltning eller formidling med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur og biodiversitet i Danmark.

Naturfonden støtter som udgangspunkt ikke projekter under 300.000 kr., medmindre de er målrettet Naturfondens egne naturområder.

AAGE V. JENSENS FOND yder i henhold til sit formål støtte til erhvervsmæssige, kunstneriske, uddannelsesmæssige, videnskabelige og sociale samt almenvelgørende formål i ind- og udland. Fonden fokuserer inden for disse formål særligt på projekter om den vilde natur i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Herunder kan du vælge en fond og få yderligere information om fonden og muligheden for at indsende en ansøgning. Vi modtager ikke ansøgninger på mail eller med almindelig post.

Ansøgningsfrist
Deadline for næste ansøgningsrunde er:
9. september 2024

0Weeks0Days0Hours

Ansøgningsfrist
Deadline for næste ansøgningsrunde er endnu ikke fastlagt, alle indsendte ansøgninger går til førstkommende bestyrelsesmøde.

0Weeks0Days0Hours

Virtuelt møde 19/8-2024

Invitation til et virtuelt møde om ansøgninger til Aage V. Jensen Naturfond og Aage V. Jensens Fond. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst under mødet.

Virtuelt møde 19/8-2024 14:00 til 15:00

Møde agenda:

  1. Velkommen
  2. Kort præsentation af Fondene
  3. Præsentation af ansøgningskategorierne
  4. Spørgsmål vedr. ansøgninger
  5. Afrunding