Aage V. Jensens Fonde

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over naturarealer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.