Ulvens betydning skal undersøges i Lille Vildmose

Af Jacob Palsgaard Andersen

I de kommende tre år vil forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond undersøge, hvilke effekter tilstedeværelse af store rovdyr som ulve har på de pattedyr de lever sammen med. Det er almindeligt kendt, at store rovdyr påvirker de byttedyr de lever af, men der mangler endnu viden om hvordan f.eks. ulve påvirker særligt hegnede bestande af store pattedyr og byttedyrsfaunaen generelt.

Undersøgelsen finder sted i både Høstemark Skov, Mellemrådet og Tofte Skov, hvor der i sidstnævnte område, der udgør 4.000 ha (5x8km) af den sydlige del af Lille Vildmose, aktuelt forekommer ulve.

Projektet gennemføres dels ved at følge udvalgte krondyr og vildsvin, som i Tofte Skov er blevet udstyret med GPS-halsbålsbånd, dels ved at hente data fra et stort antal vildtkamera opsat i både Høstemark Skov, Mellemområdet og Tofte Skov.

Halsbåndene registrerer, hvor dyrene bevæger sig og giver samtidig forskerne oplysninger om, hvad dyrene laver ud fra en indbygget bevægelsessensor. Optagelser fra vildtkamera, der sidder på faste positioner igennem længere tid og derved opbygger tidsserier, giver vigtig viden om dyrenes adfærd og døgnaktivitet. Kameraoptagelserne skal samtidig bidrage med viden om, hvordan bestandene af f.eks. kronvildt og vildsvin fordeler sig på alder og køn samt på, hvordan de påvirkes af fast forekomst af ulve i Tofte Skov sammenlignet med Høstemark Skov og Mellemområdet, hvor der aktuelt ikke fast forekommer ulve.

Projektet forventes også at bidrage med viden om, hvordan ulvene påvirker andre vildtarter som bison, hare, ræv og grævling. Gennem sammenligning med tilsvarende data fra andre områder i Danmark med og uden fast forekomst af ulve, skal projektet medvirke til en øget forståelse af ulvens betydning for naturen såvel indenfor som udenfor større hegnede områder og hvordan dette også påvirkes af menneskelige aktiviteter.

Faktaboks

Siden maj 2021 har en enlig hanulv opholdt sig i Tofte Skov. Den er kendt som GW2368m, som forskerne ved indvandret til Danmark efter efter den er født i Tyskland i Grabow-reviret mellem Hamborg og Berlin. Helt nye optagelser fra de opsatte vildtkameraer har nu vist, at hanulven nu har fået selskab af yderligere en ulv. Den nye ulv, der formentlig en yngre hunulv, er selv vandret til området, hvor den sidst i januar 2024 har fundet sammen med hanulven inden for hegnet i Tofte Skov.

For yderligere information om ulvene i Lille Vildmose henvises til:

https://www.ulveatlas.dk/

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Kent Olsen
Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus
kent@nathist.dk
+45 40 27 20 30.

Peter Sunde
Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
psu@ecos.au.dk
+45 20 63 07 04.

Jacob Palsgaard Andersen
Vicedirektør i Aage V. Jensen Naturfond
jpa@avjf.dk/
+45 20 98 73 82