Blegmosen

– Nedbrudt højmose behøver hjælp.

Blegmosen er beliggende umiddelbart nord for Ryomgård på Djursland og er en gammel højmose, som har været udnyttet til mindre tørveindvinding mange forskellige steder, da mosen er opsplittet på mange ejere. Området består derfor af nedbrudt højmose med et stort antal små tørvegrave. Dræning medfører, at området springer i skov.

I forbindelse med rejsning af en fredningssag opfordrede den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening Fonden til at erhverve 5 parceller. Målet var at genskabe højmosen og sikre og forbedre naturværdierne og skabe offentlig adgang i samarbejde med DN lokalt og de øvrige ejere af mosen. Fredningen blev imidlertid afvist af Fredningsnævnet med henvisning til omkostninger og manglende mulighed for at opnå en tilstrækkelig værdifuld højmose.

Naturfonden har siden i samarbejde med myndigheder og lokalafdelingen af DN forsøgt at genrejse projektet og offentlig adgang – men uden held. Til gengæld har den lokale gruppe af DN med jævne mellemrum ryddet for alle buske og træer – især birk – for at nedbringe fordampning og give mere lys til de karakteristiske højmoseplanter. I de senere år er området dog groet til igen.

Artikler

omhandlende Gyldensteen Strand

Tilsynsførende

Jacob P. Andersen
Skovrider, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 20 98 73 82
E-mail jpa@avjf.dk