Formål og vision

Aage V. Jensen Naturfonds formål er naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark. Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved:

  • at erhverve, eje og drive naturarealer,
  • at foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer,
  • at yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark.

Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Naturfonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Naturfondens strategier og arbejdsmetoder. Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper.

Fondens vision: Sammen udvikler vi en rigere natur – større, mere, bedre.