Publikumsadgang til Naturfondens arealer

AAGE V. JENSEN NATURFOND ejer 31 naturejendomme i Danmark fordelt på 23 lokaliteter.

Især vore større ejendomme tiltrækker rigtig mange besøgende. Og det er vi meget glade for.

Udover at være en fond for naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse arbejder vi målrettet for øget tilgængelighed og for at styrke de besøgendes naturoplevelser – på naturens præmisser.

Der er som udgangspunkt fri adgang til Naturfondens arealer efter naturbeskyttelseslovens regler. Den frie adgang er begrænset i de tilfælde, hvor områderne er omfattet af en statslig regulering, som fx fredningen af Lille Vildmose, det naturvidenskabelige reservat i Vejlerne eller vildtreservat bestemmelser ved Gyldensteen strand. Adgangen understøttes af anlagte stier og udsigtspunkter til de bedste udsigter og oplevelser.

Naturfonden ønsker aktiviteter, som understøtter arealernes formål, dvs. forskning, undervisning, formidling af områdernes natur og kultur samt naturoplevelser for publikum under hensyn til følsom natur. Andre typer aktiviteter henviser vi til arealer, som er egnede hertil.

Sådan anmelder man organiserede aktiviteter

Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse [1], hvis deltagerantallet overstiger 30 personer – for skoler og lignende dog over 50 personer.

Alle arrangerede ture skal midlertidigt indhente tilladelse fra ejer.

Arrangørernes annoncering af arrangementer sker efter tilladelse er indhentet!

Tilladelse til en organiseret aktivitet på Naturfondens arealer, undtaget Æbelø, opnås automatisk, når

 1. Formålet er forskning, undervisning og formidling af områdernes natur og kultur under hensyn til følsom natur.
 2. Aktiviteten sker på arealer med offentlig adgang og følger vores lokale anvisninger på opsatte skilte m.m.
 3. Arrangøren har givet oplysninger om arrangør, guide, lokalitet, dato og tidsrum, mål med tur samt antal deltagere (kan oplyses efterfølgende)
 4. Skoleundervisning i forbindelse med bookning af skolestuen på Gyldensteen Strand og ved Filsø er undtaget, da det sker gennem Kommunernes hjemmeside.

For Æbelø gives kun tilladelse til et begrænset antal ture.
Afvent derfor svar.

Såfremt aktiviteten ikke falder ind under ovennævnte fremsendes ansøgning som hidtil til natur@avjf.dk.

[1] Bek. Nr. 1314 af 20/11/2011 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Organiseret aktivitet

Vi bestræber efter at kunne nå at besvare forespørgslen hurtigst muligt, men grundet den store efterspørgsel, skal der ansøges minimum 2 uger inden planlagt tur – så husk at søg i god tid.

Anmeld organiseret aktivitet ved en af fondens områder

I e-mailen skal du angive følgende:

 • Arrangørs navn
 • E-Mail
 • Lokalitet
 • Guide
 • Dato
 • Tidsrum
 • Antal deltagere
 • Mål med tur

Hvis i benytter en online email klient (Gmail eller anden) skal e-mailen sendes til følgende: natur@avjf.dk og lin@avjf.dk

* Ved at indsende email accepterer i de vilkår og betingelser, der er fastsat i “Privatlivspolitik