Bjerget

– et nyskabt overdrev giver udsigt over landskabet

Ved den nordvestlige ende af Tystrup Sø hæver den 6 ha store ejendom Bjerget sig højt over søen. Bjerget er et mere end 20 meter højt affaldsdepot fra 1970’erne og 1980’erne. På et tykt lag ren jord er der skabt et overdrev, hvor græssende får og geder holder arealet åbent. Trapper, stier og bænke giver gode muligheder for at nyde udsigten fra toppen over det midtsjællandske istidslandskab.

Fra affaldsbjerg til landskabelig skønhed

I 1970 lå der i Danmark flere end 1.200 lossepladser, som årligt modtog tre millioner tons affald fra både private, firmaer og kommuner. En af disse lå i en gammel, tømt grusgrav ved Kongskilde på Midtsjælland for enden af den smukke Tystrup Sø.

Ved Kongskilde var affaldsbjerget blevet mange meter højere end terrænet før grusgravningen. I 1990’erne blev der kørt 100.000 m³ ren jord fra jordrensningsanlæg ovenpå for at dække affaldet. Der kom også store mængder affaldsjord fra kryolitfabrikken på Østerbro, hvor man oparbejdede kryolit fra Ivittuut i Grønland bl.a. til aluminiumfremstilling. I dag ligger toppen af Bjerget derfor 49 meter over havets overflade mod oprindelig 36 meter.

I 2007 erhvervede Aage V. Jensen Naturfond det 6 hektar store bakkeparti for i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening at udvikle et overdrev med vedvarende naturpleje, offentlig adgang og vid udsigt over det kuperede landskab.

Naturpleje, nye arter og naturoplevelser

For at sikre den fremtidige udsigt fra Bjerget og gøre det let at færdes på arealet er det nødvendigt at bortgræsse buskads og især fremspirende brombær. Får og geder i to folde holder området lysåbent.

Ved årtusindskiftet dækkede Kæmpe-Bjørneklo store dele af Bjerget, men nu hindrer husdyrene, at den giftige plantes frø kan spire frem, og en lokal arbejdsgruppe bekæmper bjørnekloen manuelt, hvor dyrene ikke kan nå den, og holder stier åbne.

Græsningen får langsomt nye plantearter, som er knyttet til tørre overdrev, til at indvandre. Disse arters levesteder er ellers truet mange steder. De seneste ti år er registreret mere end 80 plantearter på Bjerget.

Trampestien fra Kongskilde ender på Bjergets top, og informationstavler fortæller om mange af de ting, man kan se og opleve i området. I 2015 har DN i Sorø er anlagt en ny vandrerute omkring Tystrup Sø neden for Bjerget.

Artikler

omhandlende Bjerget

Tilsynsførende

Ida Marquardtsen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 21 61 37 63
E-mail ida@avjf.dk