Hvorfor ejer vi jord?

Oprindeligt havde Aage V. Jensens Fonde ingen intentioner om at købe naturarealer og selv at stå for driften af disse. Målet var derimod at støtte naturbevarelsen og de vilde dyr – blandt andet ved at give staten penge til at købe naturarealer. En statslig beskyttelse er imidlertid ikke altid en permanent ordning, har vi erfaret.

I slutningen af 1980’erne manglede der penge i den danske statskasse, og den daværende regering besluttede at sælge ud af statens naturarealer og tilbød blandt andet Aage V. Jensens Fonde at købe disse.

Det blev startskuddet til at etablere den struktur og den strategi, som AAGE V. JENSEN NATURFOND har i dag, nemlig at eje egne arealer. I de efterfølgende år er der løbende blevet opkøbt flere arealer, og over de seneste 25 år har Fonden fået en meget bred erfaring i at bevare og udvikle natur på egne arealer. I dag ejer Fonden 31 naturarealer dækkende et areal på ca. 19.300 ha.

Med tiden har vi fået vished for, at et direkte ejerskab af arealer er en af de mest effektive, langsigtede og synlige måder at beskytte og udvikle natur, idet det giver størst mulig handlefrihed og plads til innovation. Vi var i den forbindelse inspireret af Fugleværnsfondens opkøb af arealer og gode resultater.

Nøgleordene er fuldt projektejerskab kombineret med smidige og hurtige beslutninger og processer.

Det betyder, at Fonden kan være med til at sikre og forbedre den danske natur og være med til at skabe ekstraordinære naturoplevelser for alle – og samtidig være med til at gavne klima og miljø.

Det er vores erfaring, at den måde, vi vælger at håndtere naturforvaltningen på, har en hurtig effekt, hvis man vil stoppe yderligere forringelse af biodiversiteten.

Et afgørende led i Fondens strategi for egne arealer er et tæt samarbejde med og opbakning fra de ”grønne” organisationer og andre vigtige interessenter, ligesom vi aktivt har søgt og opnået bred opbakning og lokal forankring for vores projekter.

Fonden samarbejder også med en række uddannelsesinstitutioner og forskere, så der løbende skabes grundlag for at forbedre naturforholdene – baseret på veldokumenteret viden og forskningsresultater. Det brede samarbejde er afgørende for, at vi når vores mål for arealerne.

Vi vil løbende arbejde for at optimere naturforvaltningen – for at skabe endnu bedre muligheder for at bevare en rig natur og samtidig sikre danskerne gode naturoplevelser i fremtiden.