Velkommen

Velkommen til ansøgningsportalen for Aage V. Jensen Naturfond.
Naturfonden har åbne ansøgningsrunder tre gange om året.

Hvad støtter vi?
Naturfonden støtter projekter indenfor kategorierne forskning, forvaltning og formidling, som bidrager til opnåelse af en rigere natur. Naturfonden støtter især:

– Innovative projekter, herunder projekter som kan udfordre eksisterende tilgange og udvikle praksis.
– Projekter som gennemføres i partnerskaber mellem relevante aktører.
– Projekter som kan øge kendskabet til naturen og styrke danskernes relation hertil.

Start ansøgning

Vi anbefaler, at du læser teksten på siden her, inden du påbegynder en ansøgning.

Til jer der vil søge støtte

Find relevant information inden I påbegynder jeres ansøgning her.

Til jer der har modtaget støtte

Find relevant information om budget, regnskab, afrapportering og mere her.