Vaserne

– bynære naturoplevelser for hovedstaden

Velkommen til Vaserne

Lige ved udkanten af storbyen – mindre end 20 km fra Københavns centrum – ligger vådområdet Vaserne, hvor mange værdifulde naturtyper er forbundet med et godt stisystem. Her er der meget omfattende publikumsfaciliteter, alsidig naturoplysning og mulighed for god brugerinvolvering. Mere end 1000 arter er registreret i Vasernes sumpskov og småsøer, og der er et nært samarbejde med kommunen og Fugleværnsfonden om drift og arrangementer.

Et levende og varieret naturområde

Vaserne ved Furesøens bred mellem Holte og Birkerød er en mosaik af urørte ellesumpe, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, græssede enge og udstrakte rørskove.

I gamle dage førte spor bygget af grene over mosen, såkaldte ”vaser”. De er i dag erstattet af et velholdt stisystem, der giver områdets mange besøgende mulighed for let at gå på opdagelse i naturen.

Her kan et mægtigt fugleliv opleves lige uden for storbyen, og Vaserne er især kendt for de mange sangfugle – ikke mindst nattergalen, som med sin klukkende sang sætter stemning på både morgengry og skumring. Flere end 180 fuglearter er registreret i Vaserne.

Aktiv naturformidling for alle aldersgrupper

I samarbejde med Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune udvikles Vaserne til et naturreservat med forbedrede levesteder for områdets mange dyre- og plantearter. Området er beskyttet og reguleret gennem fredning og udpegning som Natura 2000-område.

Der inviteres til høslæt og naturpleje, laves græsningsaftaler, fjernes invasive planter og skabes løbende flere faciliteter og naturformidling, som kan give naturindtryk og rekreative friluftsoplevelser til både børn, unge og ældre.

Fugleværnsfondens naturvejleder arbejder især med naturformidling til børn og skoleklasser fra den såkaldte ”økobase”, hvor der udlånes udstyr til ekskursioner i Vaserne. Et naturrum giver informationer om områdets rige naturværdier, og der er de senere år åbnet adskillige nye faciliteter for publikum:

Vasetårnet knejser over Furesøens rørskov

Fra Vasetårnet ved den yderste kant af sumpskoven er der panoramaudsigt over rørskoven og Store Kalv i Furesøen. Her kan områdets fugleliv studeres med kikkert og opsat teleskop i kilometers omkreds, og oplysningsplancher fortæller om fuglene, deres kendetegn og liv. Et godt sted at opleve rørskovens sjove skægmejser.

Fugletårnet er syv meter højt, overdækket og i to etager. Den nederste etage er tilgængelig for kørestolsbrugere og barnevogne via en lang bræddebro fra stisystemet. En vindeltrappe fører til den øverste etage, der er overdækket og har udsyn i alle retninger.

Vaseskjulet går helt tæt på fuglelivet

’Olsens Sø’ er den største af Vasernes tørvegrave. Her holder mange ænder, vandhøns og ynglende skarver til og ofte isfugl. Vaseskjulet er opført helt ude ved tørvegravens rand med glasruder i fuld højde.

Glasruderne er ”envejsglas”, også kaldet ”spionglas”, hvor besøgende kan se ud, men dyrene ikke kan se ind. På den måde får de besøgende næroplevelser af dyrelivet med mindst mulig forstyrrelse. En smal bræddebro fører gennem ellesumpen ud til Vaseskjulet, hvor der er opsat informationstavler over fugle og dyr.

Artikler

omhandlende Vaserne

Tilsynsførende

Fugleværnsfonden

Telefon 45 33 28 38 39