PRESSEMEDDELELSE

Nyt Naturrum på vej til besøgende i Vaserne

I det nye Naturrum kan skoleklasser, familier, fugleinteresserede og andre besøgende få indblik i den mangfoldige natur, der er i naturreservatet Vaserne. Naturrummet forventes at stå færdigt i november 2023.

Fugleinteresserede og andre naturinteresserede kan roligt gå i gang med at glæde sig til endnu flere gode naturoplevelser i naturreservatet Vaserne, som Fugleværnsfonden forvalter i samarbejde med Rudersdal Kommune og Aage V. Jensen Naturfond.

I Vaserne Naturrum kan du finde et uforstyrret udkigspunkt og se noget af den fantastiske natur fra første parket.

Du kan også benytte dig af Naturrummets gode rammer for undervisning, udforskning og hvil. Og du kan blive klogere på fiskeørne, ellesumpe, svampedyr, snoge, halemejser og mange af de andre spændende arter, som du måske får øje på ude i naturreservatet. Uden for Naturrummet kommer et område til picnic, ophold og leg.

Mulighed for at komme tæt på naturen
Fra stierne, fugletårnet, formidlingsbroen og observationsskjulet i Vaserne kan du komme helt tæt på ellesumpens og den frodige mosenaturs ellers skjulte verden.

Fugleværnsfondens nye Naturrum bliver opført i det nordøstligste hjørne af Vaserne, hvor den gamle formidlingspavillon har ligget indtil nu. Den gamle pavillon skal rives ned, fordi store dele af træet er mørnet og trænger til udskiftning.

Glæder sig til at byde velkommen
En af dem, der glæder sig rigtig meget til, at det nye Naturrum er bygget færdigt, er direktør i Fugleværnsfonden Thomas Færgeman:

”Vi ser rigtig meget frem til at byde velkommen til skoleklasser, familier og naturinteresserede i det nye Naturrum, fordi det kommer til at give inspiration til at udforske naturen og viden om arterne i området. For os i Fugleværnsfonden er det en hjertesag at fortælle mennesker i alle aldre om fuglene og naturen”, siger han og uddyber:

”Når man ved lidt om naturen, og når man tilbringer tid i den, så tror jeg på, at man motiveres til at passe ekstra godt på den. Og det her med at passe godt på naturen, det er helt og aldeles det, der ligger os i Fugleværnsfonden allermest på sinde. Det er det, vi hver dag arbejder for i vores 24 naturreservater rundt omkring i landet”.

Det nye Naturrum finansieres af Aage V. Jensens Fonde. De 14 hektar af Vaserne, som Fugleværnsfonden forvalter, ejes af Aage V. Jensen Naturfond. Her glæder man sig også til den nye publikumsfacilitet.

”Vaserne er et af Sjællands mest besøgte og attraktive naturområder. Det fortjener en bæredygtig og brugbar facilitet, som giver indsigt og inspiration til beskyttelse og benyttelse af områdets rige natur – både for børn og voksne”, siger direktør i Aage V. Jensen Naturfond, Hanne Haack Larsen.

Naturrummet forventes at blive indviet og taget i brug i november 2023.

Fakta

Om Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden passer godt på naturen og især de truede og sårbare fuglearter, som vi har her i Danmark. For at bevare eller skabe vigtige fugle- og naturområder forvalter fonden 24 naturreservater over hele landet – heriblandt naturreservatet Vaserne. Reservaterne er af stor betydning – ikke kun for de vilde fugle, men også for en lang række dyr og planter.

Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Fugleværnsfonden har virket som selvstændig fond siden 2006.

Om Aage V. Jensens Fonde

Aage V. Jensens Fonde støtter projekter til naturens bevarelse og udvikling, de vilde dyrs beskyttelse. Fondene støtter også adgang til naturoplevelser og formidling i Danmark, Grønland og på Færøerne. Aage V. Jensen Naturfond ejer 31 store naturområder i Danmark, herunder 53 ha i Vaserne, som forvaltes i partnerskaber med Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune.