Aage V. Jensen Naturfond giver donation, der skal bidrage til mere viden om den sjældne bestand af Østersø-marsvin.

Østersøens marsvin er blevet sjældne. Både af udseende og genetisk adskiller de sig fra Danmarks øvrige populationer af marsvin. For at stoppe tilbagegangen og beskytte den lille, truede hval har Aage V. Jensen Naturfond doneret midler til at kortlægge den tilbageværende bestand af Østersø-marsvin og undersøge hvalernes status – og hvor de lever. Sammen med en bevilling fra Miljøstyrelsen igangsættes et stort overvågningsprogram, der indgår i en koordination med 5 andre lande omkring Østersøen.

I projektet samarbejder den danske Miljøstyrelse med de øvrige landes eksperter og styrelser i projektet, der er døbt SAMBAH II – en forkortelse af Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbor Porpoise.

Fra dansk side er Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen partnere i SAMBAH II.

Østersølandene benytter samme metode, for at finde ud af hvor marsvinene er, og hvor mange der er. Der placeres “lytte”-stationer i et nøje forudbestemt netværk. Hver station har en undervandsmikrofon og en datalogger, som optager lyde fra marsvin i et helt år. På den måde får man et tal for den tid, hvor der registreres lyde af marsvin. For nærmere at kunne bestemme antallet af marsvin i et område ud fra lydoptagelserne, er der behov for at videreudvikle og forfine en omregningsfunktion i SAMBAH II. Der udvikles desuden en funktion, der vil gøre det muligt at skelne mellem voksne marsvin og unger.

21 lyttestationer skal indsamle data og kortlægge bestanden.

Den danske del af overvågningen vil, i følge Miljøstyrelsen, foregå på 21 stationer omkring Bornholm og øst for Sjælland, Møn og Falster.  Aarhus Universitet og NIRAS udfører indsamling af data og udvikling af funktioner i den danske del af SAMBAH II.

Efter planen skal resultaterne for alle de deltagende lande rapporteres og præsenteres samlet i 2026. Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/nyheder/2024/juni/miljoestyrelsen-deltager-i-internationalt-projekt-om-overvaagning-af-marsvin-i-oestersoeen

I de senere år har Aage V. Jensen Naturfond også støttet andre projekter, der omfatter vores omgivende, marine miljø. Bl.a. Coastal Life som du kan læse mere om her: https://www.coastal-life.dk/

Yderligere oplysninger

Lotte Knudsen
Havbiolog, Miljøstyrelsen
lotkn@mst.dk
Tlf. 91 33 47 96