PRESSEMEDDELELSE

Aage V. Jensen Naturfond støtter forskningsprojekter som skal fremme biodiversitet i havet omkring Danmark

København, 27. november 2023

’Et mere rigt hav’ er overskriften på det forskningskald, som Aage V. Jensen Naturfond nu udmønter til danske forskningsinstitutioner. Naturfonden donerer et større millionbeløb til forskning i havet med det overordnede formål at forbedre biodiversiteten.

Aage V. Jensen Naturfond, som er Danmarks største private naturfond, har besluttet at støtte forskning i havet med 41 mio. kr. Naturfonden arbejder kun i Danmark, og har til formål ’at støtte naturens bevarelse og udvikling samt de vilde dyrs beskyttelse’.

”Havets biodiversitet er i en særlig dårlig tilstand. Næringsstoffer, fiskeri, klimabetingede ændringer og fysiske forstyrrelser af havbunden er nogle af årsagerne bag.”, siger bestyrelsesformand Mette Fabricius Skov, og fortsætter: ”Aage V. Jensen Naturfond fokuserer med denne donation på ny viden til forbedring af naturen i havet”

Naturfonden støtter i alt seks projekter, hvor en række forskningsinstitutioner i Danmark har vigtige roller. Projekterne vil i løbet af tre-fire år bl.a. se på, hvordan man kan sikre og forbedre biodiversiteten i de danske farvande – både generelt, men også specifikt i de østjyske fjorde, Århus Bugten, Odense Fjord og Roskilde Fjord. Andre projekter ser på mulige konsekvenser ved støj under vandet samt evaluerer og forbedrer de metoder, vi i dag bruger til at genoprette naturen under havets overflade.

”Aage V. Jensen Naturfond ønsker med vores donation til forskningsprojekterne at øge den viden, vi har på området, så vi som samfund kan træffe de bedste beslutninger, når vi vil forbedre havmiljøet”, siger direktør i Naturfonden Hanne Haack Larsen. ”Vi har brug for at vide mere om hvordan vi kan genoprette havet med henblik på øget biodiversitet, reducere fragmentering af økosystemer og genoprette fødekæder? Hvordan vi kan beskytte – og samtidig benytte – havet? Hvordan vi både kan genoprette og beskytte i en situation med klimaforandringer og miljøpåvirkning? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver interessant at få svar på”.

For en kort beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter, samt kontaktoplysninger til projektets kontaktperson, henvises til nedenstående liste. Det forventes, at de første projekter vil begynde i foråret 2024.

ForskningsprojektKontaktperson Forskningsinstitution
Nature restoration in Egensedybet, Odense Fjord.
A demonstration project
Professor Erik Kristensen
Tlf. 40 50 37 66
ebk@biology.sdu.dk

Syddansk Universitet
Rewilding marine nature – bringing back ecosystem functions all the way to top predators (Vejle Fjord, Horsens Fjord, Gamborg Fjord, and Aarhus Bugten)Lektor Mikael van Deurs
Tlf. 21 29 93 90
mvd@aqua.dtu.dk
Danmarks Tekniske Universitet DTU Aqua
Ecological Blue Mussel Restoration in Roskilde Fjord (ROMUS)Professor Marie Maar
Tlf. 23 43 56 91
mam@ecos.au.dk
Aarhus Universitet ECOscience
Quantification of marine Ecosystem Services in connection with Marine Restoration (QESMAR)Professor Mogens Flindt
Tlf. 20 77 99 73
mrf@biology.sdu.dk

Syddansk Universitet
A sound marine environment: Awareness and solutions to underwater noise from ships and small boatsProfessor Jakob Tougaard
Tlf. 40 98 45 85
jat@ecos.au.dk

Aarhus Universitet BIOscience
Integrated ecological and oceanographic analysis for planning marine habitat protectionLektor Anna Neuheimer
Tlf. 93 50 84 36
abneuheimer@bio.au.dk
Aarhus Universitet BIOscience

Om Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfonds formål er, at støtte naturens bevarelse og udvikling samt de vilde dyrs beskyttelse. Naturfondens erfaring med naturbevarelse og udvikling af biodiversitet skal spredes gennem samarbejder, som også styrker danskernes relation til naturen. Naturfondens vision lyder derfor: ”Sammen udvikler vi en rigere natur – større, mere, bedre”.

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til naturprojekter i Danmark inden for formidling, forvaltning og forskning. Desuden ejer Naturfonden i dag naturarealer på 23 lokaliteter i Danmark på tilsammen godt 19.300 hektar og udfører en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling. Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt.

Yderligere oplysninger:

Hanne Haack Larsen
Direktør Aage V. Jensen Naturfond
tlf. 33 13 21 45