PRESSEMEDDELELSE

Aage V. Jensen Naturfond overtager hotspot for biodiversitet

Den fredede naturperle, Vrøgum Kær, syd for Filsø i Vestjylland har en enestående natur og er et biodiversitetshotspot. Aage V. Jensen Naturfond har overtaget arealet, der næsten grænser op til naturområdet Filsø, hvor fonden siden 2010 har arbejdet med naturgenopretning.

Aage V. Jensen Naturfond har overtaget 13,5 hektar fredet natur syd for fondens naturområde Filsø i Vestjylland. Vrøgum Kær er et stykke enestående natur med mange forskellige plantearter og et rigt insektliv.

Samarbejde afgørende for mere biodiversitet i Danmark

”Vrøgum Kær er måske et lille stykke natur sammenlignet med Filsø, men det fredede naturareal bidrager til at skabe et endnu større sammenhængende naturområde i Vestjylland. Det er ikke kun afgørende lokalt, at vi får skabt større sammenhængende naturområder, men det er også afgørende for Danmarks ambitioner om mere rig natur, at vi går sammen på tværs af fonde, organisationer, virksomheder og myndigheder, og skaber flere, større, sammenhængende naturområder. Vi er derfor glade og stolte over, at vi sammen med Danmarks Naturfond kan gå foran, og slå endnu mere på tromme for det brede samarbejde, som er en forudsætning for at skabe de bedste rammer for biodiversiteten i Danmark,” siger vicedirektør Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensen Naturfond.

Mens Vrøgum Kær er 13,5 hektar svarer til 21 fodboldbaner, så er Filsø på hele 2.308 hektar eller et område svarende til 4 x 6 km. Aage V. Jensen Naturfond overtager Vrøgum Kær fra Danmarks Naturfond, der har ejet naturarealet siden 2005. Danmarks Naturfond har med en ny strategi valgt at fokusere på de største naturarealer fonden ejer, og derfor lå det lige for, at lade Vrøgum Kær gå videre til Aage V. Jensen Naturfond.

I alle årene har Danmarks Naturfredningsforening (DN) været de lokale tovholdere i det daglige i samarbejde med Danmarks Naturfond. Danmarks Naturfond igangsatte græsning med skotsk højlandskvæg og rydning af bl.a. pil, for at sikre den lysåbne natur, der byder på flere orkidéarter.  Mange naturelskere har gennem årene oplevet Vrøgum Kær både på guidede ture og som besøgende i kæret på egen hånd. DN Varde ser frem til samarbejdet med Aage V. Jensen Naturfond i den videre udvikling af naturen i Vrøgum Kær.

Trækfuglenes rasteplads

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede Filsø i 2010 for at genskabe det vigtige naturområde, som søen var engang. Der er gennemført et omfattende genopretningsprojekt, som har resulteret i Danmarks største genskabte sø. I sommeren 2012 kom vandet tilbage og genskabte en lavvandet sø omgivet af enge, moser og rørskove, hvor markerne tidligere lå.

Filsø er en særdeles vigtig rasteplads på trækfuglenes ”motorvej” langs den jyske vestkyst. Mange fugle tager ophold i søen og på engene, og på enkeltdage kan opleves store flokke af bl.a. svaner, gæs, ænder, og hjejler. Store stæreflokke danner ”sort sol” forår og efterår over søområdet, og om efteråret ses også imponerende flokke af svaler.

Aage V. Jensen Naturfond arbejder for naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. Fonden yder støtte til mange naturprojekter i Danmark, herunder naturformidling, og har erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder.

Ejerskiftet blev markeret fredag d. 22. marts i Vrøgum Kær med repræsentanter for begge fonde og DN Varde.

Kontaktinformation:

Jacob Palsgaard Andersen
Vicedirektør, Aage V. Jensen Naturfond
jpa@avjf.dk,
tlf. 20 98 73 82

Mere information om fondene:

Aage V. Jensen Naturfond: www.avjf.dk

Danmarks Naturfond: www.dknf.dk

Danmarks Naturfredningsforening Varde: https://varde.dn.dk