Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har Fonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer.  Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Fonden ejer i dag 29 naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark.

Status 2017

Med udgangen af 2017 kan Naturfonden se tilbage på endnu et begivenhedsrigt år med spændende og positiv udvikling for naturen, med mange væsentlige aktiviteter på de enkelte naturområder, øget synlighed og samtidig flere besøgende end nogensinde før. Naturstatus 2017 giver et indtryk af de mest markante aktiviteter i løbet af året.

Du kan læse Naturfondens status rapport for 2017 her:

pdficon_large Status – 2017 (5 mb)