Forskning

Forskning og formidling

I arbejdet for at bevare naturen og beskytte de vilde dyr yder Aage V. Jensens Fonde støtte til både forskning, indsamling af viden og naturformidling – foretaget af såvel amatører som professionelle. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning.

God formidling af viden om naturens levende dyr og planter sikrer, at denne viden kan anvendes i naturforvaltningen, og at den kan inspirere både børn, unge og ældre til at engagere sig i naturbeskyttelsen. Fondene arbejder for at skabe bedre indsigt i og forståelse for naturens vilkår, og at give flere mennesker forståelse for at vise hensyn, når de færdes i naturen.

I Danmark har de danske fonde specielt støttet en række grundlæggende kortlægningsprojekter, hvoraf de mest kendte er:

Igangværende Atlas Projekter

 • Danmarks Svampeatlas – (2008-…)
 • Atlas over saltvandsfisk – (2009-…)
 • Atlas III  Status for de danske ynglefugles udbredelse – (2012-2019)

Afsluttede Atlas-projekter:

 • Atlas Flora Danica
 • Dansk Pattedyr Atlas
 • Fuglenes Danmark
 • Dansk Trækfugleatlas
 • Færøsk Trækfugleatlas
 • Atlas over Danske Ferskvandsfisk

Fondenes støtte til formidling har bl.a. omfattet etablering af besøgscentre, naturstier, udsigtstårne, adgangsmuligheder for handicappede, fremstilling af informations materiale og ikke mindst udgivelsen af adskillige grundbøger om dyr og planter. Det gælder f. eks.:

 • Danske dagsommerfugle
 • De danske græshopper
 • De danske guldsmede
 • Danmarks svirrefluer
 • Nordvesteuropas snudebiller
 • Glimt af den danske urskov
 • Epifytiske mikrolaver
 • Skovbilleder fra en svunden tid