Bjerget

Bjerget

Umiddelbart over Kongskilde Friluftsgård og parkeringspladsen, som ligger i nordenden af Tystrup Sø, ligger den godt 6 ha store ejendom Bjerget, hvorfra der er en helt enestående udsigt over Tystrup-Bavelse Søerne.

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede det højt beliggende område i 2007, og siden er her registreret mere end 80 forskellige plantearter på ejendommen. Det åbne bakkeparti var truet af tilgroning med invasive plantearter som kæmpe-bjørneklo, rynket rose og gyldenris.

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Sorø har påtaget sig opgaven at passe området og bl.a. foranstalte den fornødne vegetationspleje. DN Sorø har derfor introduceret græsning med dertil knyttet hegning og skiltning, samt et stianlæg for publikum.

Bjergets historie

I middelalderen kaldte man det område, hvor Bjerget ligger, for tofter. En toft er en indhegning, hvor kreaturer græssede i gamle dage. Dengang var landskabet anderledes.

Ved udsigtspunktet for enden af trappen står man i dag 49 meter over havets overflade. I gamle dage var der kun 36 meter højt på dette sted. Forklaringen er, at der var grus i bakken bag landsbyen, Lynge-Eskilstrup. Her er altid blevet gravet lidt grus til husbehov. Bakken blev dog gravet tom for grus gennem 1960’erne, derved opstod et stort hul i landskabet.

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Kort

pdficon_largeKort over Bjerget  (5 mb)

Herefter blev hullet i 70- og 80-erne fyldt op med alskens affald såvel af private som af firmaer og kommuner. Det var før der var lovgivning på dette område, så der var ikke meget styr på det ukontrollerede affaldsdeponi. I 1990’erne blev der kørt 100.000 m3 jord oven på den gamle losseplads. Det meste af jorden kom fra jordrensningsanlæg. Men der kom også en betydelig mængde affaldsjord fra kryolitfabrikken på Østerbro, der behandlede kryolit fra Grønland, så Bjerget er også et stykke af Grønland. Lossepladsen voksede betydeligt i højden, og ende med at blive 49 meter højt. Herefter begyndte man at kalde stedet for ”Bjerget”. I 2007 købte Aage V. Jensen Naturfond Bjerget, for at drive det sammen med Danmarks Naturfredningsforening i Sorø.

Naturpleje

BjergetNaturplejen på Bjerget sker først og fremmest for at friholde bakketoppen, så den storslåede udsigt bibeholdes for områdets besøgende. Kæmpe-bjørneklo, som er en invasiv og meget giftig art, har vokset på hele Bjerget. Det tager flere år at få bugt med den, da frøene kan ligge i jorden i mange år. Bekæmpelsen sker ved græsning med forskellige husdyr samt ved manuel rydning med specialredskaber. Den økologiske form for naturpleje er dog at foretrække, hvis det er muligt. Dyrene skal ved afgræsningen også gnave krat af især brombær ned, så man kan færdes overalt på arealet. Fortsat græsning sikrer Bjerget mod at springe i skov. Nye overdrevsplanter, som er knyttet til tørre overdrev, indvandrer langsomt til området. Disse har ikke mange levesteder tilbage i Danmark. Græssende dyr, der stortrives på Bjerget, skaber desuden liv og stemning.

Besøg på Bjerget

Der, hvor trampestien fra P-pladsen ved Kongskilde Friluftsgård ender på Bjergets top, er der informationstavler. På tavlerne fremhæves nogle af de ting, man kan se i landskabet ved Tystrup-Bavelse Naturpark, samt områdets planter, dyr og fugle, bl.a. havørn. DN Sorø har i 2015 anlagt en ny rundtur omkring søen neden for Bjerget.

NærNatur

Bjerget - Udsigt fra toppen

Aage V. Jensen Naturfond kører i samarbejde med de grønne organisationer NærNatur-projektet, for at give lokale afdelinger af de grønne organisationer mulighed for at få ”ejerskab” af et naturområde. Fonden køber små naturområder og betaler driftsudgifterne, mens den lokale gruppe, står for selve driften af arealet. Målet er at aktivere medlemmerne i de lokale afdelinger og give dem noget at samles om, samtidig med at det bliver muligt at beskytte de mindre naturperler i landet.

Bjerget drives af Danmarks Naturfredningsforening i Sorø. De henter råd og vejledning fra Naturstyrelsen Storstrøm  og Sorø Kommune.