BioBlitz på højmosen:

764 arter fundet på et døgn i Store Vildmose

Af Jan Skriver

Artsjægere og naturdetektiver i mange aldre var på fri fod i 24 timer i Store Vildmose for at finde så mange arter som muligt. 220 skoleelever fra femte klasserne på seks skoler i Vendsyssel deltog i BioBlitzen i højmosens natur, hvor fagfolk satte navne på fundene.  

Hedelyngen blomstrede som sjældent set i mange årtier, men tunge skyer og finregn dæmpede farverne, da skoleelever fra femte klasse på Biersted Skole en tidlig sensommermorgen blev sluppet løs på Aaby Mose i det sydvestlige hjørne af Store Vildmose.

I løbet af dagen havde højmosen besøg af 220 elever fra skolerne i Biersted, Nørhalne, Aabybro, Øster Brønderslev, Thise og Hedegårdsskolen. Find så mange arter som muligt, enten det er fugle, insekter, padder, planter eller krybdyr, lød dagens lektie fra lærerne i felten.

Og så var det ellers afsted med åbne sanser og bevæbnet med insektnet, forstørrelsesglas, kikkerter, pipetter og små beholdere til opbevaring af de mindste væsener på jagten.

Efter skoleelevernes jagt på arter tog fagfolk med hver deres speciale over og satte navne på mange af de fund, som ikke umiddelbart kunne artsbestemmes her og nu i felten. Facit efter et døgn, hvor syv delområder af Store Vildmose blev finkæmmet, kom til at lyde på mindst 764 arter.

Ny nyttig viden om Vildmosen
”Med lidt held vil vi runde 800 arter, for der er en pulje af fund, som endnu ikke er artsbestemt. Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet. Naturforholdene i Store Vildmose er generelt dårligt kendt for mange artsgruppers vedkommende. I forbindelse med et større projekt til genopretning af natur i Store Vildmose vil vi sætte øget fokus på områdets artsrigdom. Et arrangement som BioBlitzen bidrager til at øge både interessen og puljen af viden om området”, siger natursagsbehandler Gorm Pilgaard Jørgensen fra Plan og Miljø i Brønderslev Kommune, der sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune stod bag BioBlitzen, der var økonomisk støttet af Aage V. Jensen Naturfond og EU’s Interreg Program for Nordsø-regionen.

Sjælden bille kom for en dag
På Aaby Mose fangede eleverne biller som kvikløber og tigerskyggebille. Og da solen kom frem og gav varme over middag, fløj flere sommerfugle, der ellers havde holdt lav profil i formiddagens finregn, frem og lod sig se. Blandt andet så eleverne den smukke dagsommerfugl iris nær et pilekrat i udkanten af Aaby Mose.

Og fire traner fløj over mosen, mens de trompeterede, så alle var klar over, at Europas højeste fugl også lever i Store Vildmose.

”Dagen bød på en art, der aldrig tidligere er fundet i Store Vildmose, nemlig en dyndløber. Denne løbebille er så truet, at den er rødlistet, og normalt findes den kun på kystlokaliteter fra Skagen og syd på til Blåvand. Den er yderst sjælden på indlandslokaliteter, så det var noget af et scoop, at et hold elever kunne finde den på Damfennerne”, siger Gorm Pilgaard Jørgensen.

Data bruges i naturens tjeneste
I området Trædestenene fandt eleverne også den sjældne sommerfugl blåhale og den fåtallige hedegræshoppe.

BioBlitzen er en slags komprimeret ATLAS-undersøgelse, hvor man får et øjebliksbillede af naturens velbefindende på flere fronter i det pågældende område. Og data fra døgnet er ikke blot til pynt, de kan komme til at arbejde i naturbeskyttelsens tjeneste.

”De nyheder og data, som en BioBlitz kaster af sig, vil blive brugt i vores naturforvaltning. Jo mere vi ved om artsrigdommen, desto bedre kan vi sætte ind med at beskytte særligt sårbare arter”, siger Gorm Pilgaard Jørgensen.
Inspirationen til BioBlitzen i Store Vildmose kom fra Lille Vildmose, der i slutningen af august 2017 lagde scene til et døgn med naturdetektiver i aktivitet. Her blev der fundet 892 arter, hvoraf flere var nye for området og sjældne i Danmark. 30 fagfolk hver med deres specialviden i forskellige grupper af planter og dyr deltog, da livet i Lille Vildmose blev tjekket.

FAKTA OM BIOBLITZ

 • BioBlitz er et koncept, som er udviklet i USA i 1996.
 • Man tager et snapshot – et Blitz – af biodiversiteten i et givet område – heraf Bio.
 • En BioBlitz bygger på en fælles jagt på arter i et afgrænset område i et afgrænset tidsrum.
 • I reglen varer en BioBlitz et døgn.
 • Formålet kan have to sider.
 • Det kan handle om at formidle naturværdier populært til den brede offentlighed.
 • Det kan også handle om skaffe naturdata til målrettet forvaltning og forskning.
 • BioBlitzen i Store Vildmose er en del af EU-projektet Interreg CANAPÉ.
 • Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Pindstrup Mosebrug og Naturstyrelsen samarbejder med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond om projektet.

FAKTA OM STORE VILDMOSE

 • Store Vildmose i Vendsyssel hører sammen med Lille Vildmose i Østhimmerland til blandt Nordeuropas største højmoser.
 • På trods af navnet er Lille Vildmose den største og mest velbevarede af de to.
 • Store dele af Store Vildmose er drænet med kanaler, der har afløb til Ryå.
 • Kartoffelavl og dyrkning præger mange tidligere mosearealer.
 • Store Vildmose har dog fortsat stor national værdi som højmose i Danmark.
 • Knap 2.000 hektar af mosen er EU-beskyttet Natura 2000-område.