Samarbejde med jægere og lodsejere på Nordfyn skal sikre fortsat fald i bestanden af dådyr på Æbelø

I de første uger af jagtsæsonen 2020-2021 er forvaltningsplanen for Æbelø klar. Systematisk regulering af dådyr på øen, og fællesjagter med jægere og lodsejere på Nordfyn, skal sikre, at bestanden af dådyr i hele området reduceres. Et vigtigt element i planen er, at Naturfonden i en begrænset, 3-årig periode, får en dispensation fra Fredningsmyndighederne til at kunne regulere på de to småøer Æbeløholm og Dræet.

”Vi har en god og en dårlig nyhed vedrørende dåvildt på Æbelø og Nordfyn”, lyder det fra skovrider Jacob Palsgaard Andersen, som er tilsynsførende for Æbelø. ”Den gode nyhed er at der er masser af føde i naturen, og særligt dåvildtet har det helt fantastisk på Æbelø og Nordfyn, så de får kalve, som senere får andre kalve, og det giver noget, der nærmer sig en eksponentiel vækst for dådyr i hele området, hvis ikke man gør noget”.

Tal fra Danmarks Jægerforbund viser, at der i 2017 var 650 dyr på Nordfyn, stigende til 1.200 i 2018 og antallet i 2020 er estimeret til at være 2.950 dyr.

”Den dårlige nyhed er, at vi bliver nødt til at regulere – altså jage – ret mange dyr på Æbelø i de kommende jagtsæsoner, og det er et lignende billede, der tegner sig på Nordfyn”, vurderer Jacob Palsgaard Andersen.

Fredningsnævnet for Fyn har i september 2020 fastholdt, at den fredede ø bør have væsentligt færre dådyr, og med en optalt bestand på 575 dyr i marts 2020 giver det en række udfordringer for Naturfonden.

”Det er jo lidt af et paradoks, at en fond der arbejder for naturen, skal nedlægge dyr, men det er nødvendigt på Æbelø, og det er det også på andre af vores naturområder i Danmark”, siger Naturfondens direktør, Hanne Haack Larsen. ”Vi har en forpligtelse overfor alle slags natur på øen som vi forvalter aktivt, og hvis vi lader dåvildtet dominere og overgræsse, så går det ud over alle de andre naturrigdomme der er på Æbelø. Det går naturligvis ikke, så vi har derfor lagt en plan for hvordan vi indenfor de jagtetiske regler kommer i mål med reguleringen af dådyrene”.

Æbelø, som Naturfonden har ejet siden 1995, har imponerende kystskrænter, et rigt og uforstyrret insektliv, ynglende havørne, piroler og ravne, men altså også en stor bestand af dådyr, som rutinemæssigt svømmer eller vader det korte stykke til Nordfyn.

”Vi kan ikke regulere bestanden på Æbelø alene, da den hænger tæt sammen med bestanden på Nordfyn”, konstaterer Jacob Palsgaard Andersen. ”Vi er derfor rigtig glade for den dialog der har været med lodsejere og jægere på Fyn om hvordan vi løser den fælles udfordring. Helt konkret har vi arrangeret fællesjagter, som skal afholdes i december og januar, hvor vi målrettet vil gå efter dåer (hundyr) og kalve, da det er den mest effektive måde at stoppe tilvæksten i bestanden.”

Erfaringer fra jagtsæsonen i 2018 og 2019 har vist, at dådyrene på Æbelø flytter sig til de små jagtfredede øer Æbeløholm og Dræet lige syd for Æbelø, og det betyder, at jagten ikke bliver så effektiv som mulig.

”Vi har sammen med Nordfyns Kommune, som er den tilsynsførende myndighed på øen, ansøgt Fredningsnævnet for Fyn om at ret til – i en afgrænset 3-årig periode – at regulere på Æbeløholm og Dræet”, siger Jacob Palsgaard Andersen. ”Uanset om vi får lov til at regulere på de små øer, så fortsætte vi vores planlagte regulering på Æbelø. Realistisk set vil det tage et par jagtsæsoner at komme ned på det ønskede antal dyr, men vi er overbeviste om at vores egne jagter, sammen med fællesjagterne på Nordfyn, vil reducere bestanden af dådyr i området til et lavere niveau allerede i år – til glæde for den samlede naturoplevelse”.

Yderligere information

Fakta

 • Areal: 287 ha inkl. de fire øer Dræet, Brådet, Æbelø Holm og dele af Ejlinge.
 • Forvaltet af AVJNF siden 1995
 • Efter århundreders drift med land- og skovbrug samt jagt får naturens egen dynamik mulighed for at genskabe den naturlige flora og fauna.
 • Fredede egetræer og gamle skovabild beskyttes. Væltede bøgetræer henligger urørt som levested for insekter og svampe.
 • Kun naturligt hjemmehørende træarter bevares på Æbelø, og øens dyr – bl.a. dåvildt og muflon – kan færdes frit.
 • Enestående naturscenerier beskyttes, f.eks. Troldeskoven og en stor bestand af tyndakset gøgeurt på nordsiden af Æbelø.
 • Adgang fra: P‐plads på Lindøhoved, hvorfra der er 1,5 km til fods ved lavvande ad ebbevej til Æbelø Holm og videre til Æbelø.

Særlige seværdigheder:

 • Gamle egetræer, der har været fredet siden 1924, og en ’troldeskov’ af krogede ege nær kysten.
 • Imponerende kystskrænter med flotte, forhistoriske lerlag og naturlige udskridninger, hvori træerne vokser videre.
 • Ynglende havørn, piroler og ugler.
 • Et rigt og uforstyrret insektliv.