Ansøgninger vedr. Æbelø

Besøg på Æbelø

Fredningen af Æbelø medfører begrænsninger i færdslen i fuglenes yngletid på Dræet, på Æbelø Holm samt på sydspidsen af Æbelø. Reglerne fremgår af skiltningen på øen.

Besøgende kan komme rundt på Æbelø via et sammenhængende vej- og stinet. Øen dækkes af et informationssystem, så information om øen kan hentes via mobiltelefon til almindelig takst.

Hvis du vil kende reglerne for hensigtsmæssig færden i naturen, kan du finde vejledning i Danmarks Naturfredningsforenings folder ”En sikker vej til gode naturoplevelser – folder om hvad du må og kan i naturen” på www.dn.dk.

Navigationsvejledning

Kør mod Lindøhoved 60, 5400 Bogense og fortsæt til p-plads.

Husk at søg i god tid - Minimum 2 uger inden planlagt tur!

Vi får rigtig mange ansøgninger om at ride og overnatte på Æbelø i øjeblikket, og er blevet nød til at ændre på måden ansøgnings-forløbet foregår.

Vi bestræber os på at kunne besvare forespørgslen hurtigst muligt, men grundet den store efterspørgsel, skal der som noget nyt ansøges minimum 2 uger inden planlagt tur – så husk at søg i god tid.

Husk:

 • Du skal gå ca. 1,5 km gennem vand. Hold derfor altid øje med tidevandet.
  Se højvands­tabellen på Lindøhoved eller læs på www.visitnordfyn.dk, inden du går.
 • Kraftig blæst fra NV = høj vandstand.
 • Der er ikke mulighed for transport.
 • Husk mad og drikke til turen.
 • Husk fodtøj til gåturen i vand.
 • En tur til Æbelø er på 4 km.
 • En tur rundt om Æbelø er på 7 km.
 • Vær med til at værne om den særlige natur, og tag dit affald med hjem.

Fredningskendelsen fastlægger:

 • Du må færdes på stranden døgnet rundt, men du må ikke overnatte uden tilladelse. Fra kl. 6 til solnedgang må du også gå på de markerede veje, der er på kortet, og på udyrkede arealer uden hegn.
 • Hunde skal føres i snor på Æbelø.
 • I fuglenes yngletid (1. marts -15. juli) må du ikke gå i land på Dræet, eller gå uden for vejen på Æbelø Holm.
 • På Drætte Holm er der i fuglenes yngletid 1. marts til 1. september lukket for adgang.
 • Du må ikke fjerne planter, svampe, dyr og dødt ved.
 • Åben ild er ikke tilladt på Æbelø.
 • Ridegrupper på maksimalt 10 heste, henvises til færdsel i tiden 15. juli til 1. marts (for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden).

Ansøg om ridetilladelse

Du skal ansøge om lov til at ride på Æbelø. Ridegrupper på maksimalt 10 heste, henvises til færdsel i tiden 15. juli til 1. marts (for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden).

Ansøg om ridetilladelse på Æbelø

Ansøg om overnatning

Du må færdes på stranden døgnet rundt, men du må ikke overnatte uden tilladelse. Fra kl. 6 til solnedgang må du også gå på de markerede veje, der er på kortet, og på udyrkede arealer uden hegn.

Ansøg om tilladelse til overnatning på Æbelø