Ansøgninger vedr. Æbelø

Besøg på Æbelø

Fredningen af Æbelø medfører begrænsninger i færdslen i fuglenes yngletid på Dræet, på Æbelø Holm samt på sydspidsen af Æbelø. Reglerne fremgår af skiltningen på øen.

Besøgende kan komme rundt på Æbelø via et sammenhængende vej- og stinet.

Hvis du vil kende reglerne for hensigtsmæssig færden i naturen, kan du finde vejledning i Danmarks Naturfredningsforenings folder ”En sikker vej til gode naturoplevelser – folder om hvad du må og kan i naturen” på www.dn.dk.

Navigationsvejledning

Kør mod Lindøhoved 60, 5400 Bogense og fortsæt til p-plads.

Husk at søg i god tid - Minimum 2 uger inden planlagt tur!

Husk:

 • Du skal gå ca. 1,5 km gennem vand. Hold derfor altid øje med tidevandet.
  Se højvands­tabellen på Lindøhoved eller læs på www.visitnordfyn.dk, inden du går.
 • Kraftig blæst fra NV = høj vandstand.
 • Der er ikke mulighed for transport.
 • Husk mad og drikke til turen.
 • Husk fodtøj til gåturen i vand.
 • En tur til Æbelø er på 4 km.
 • En tur rundt om Æbelø er på 7 km.
 • Vær med til at værne om den særlige natur, og tag dit affald med hjem.

Generelle regler:

 • På øen må du færdes fra kl. 6 morgen til solnedgang. Du må færdes på de anlagte veje og markerede stier der fremgår af kortet. Langs vandet på stranden må man færdes døgnet rundt.
 • Hunde skal holdes i snor.
 • I fuglenes yngletid, 1. marts – 15. juli, må du ikke gå i land på Dræet eller gå udenfor vejen på Æbeløholm. Drætlingen er lukket for offentligheden 1. marts – 1. september.
 • Du må ikke fjerne planter, svampe og dyr og dødt ved/træ – og dermed ikke samle brænde.
 • Jagt er forbudt på alle øer og i en zone på 100 meter omkring.
 • På grund af vandets lave temperatur og dermed risiko for voldsom nedkøling fraråder vi gående færdsel til øerne i perioden 15. september til 15. maj.

Ansøg om ridetilladelse

Ryttere skal ansøge om lov til at ride på Æbelø. Man må højest være 10 ryttere af gangen.

Vi henstiller til der ikke rides på strandene i perioden 1. marts til 15. juli for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden.

Ridning over Æbelø Holm og Brådet skal ske på vejen.
Det er tilladt at ride på anvist rute på Æbelø. Ridning på Æbeløs øvrige stier og Sletten ved Æbeløgård er ikke tilladt. Følg retningslinjer på opsatte piktogramskilte.

Der gives kun tilladelse til 1 gruppe på maksimalt 10 heste per dag.

Vis hensyn til vandrere på ruten: Gå ned i skridt og hold til højre. Stop eventuelt op og giv plads.

Ansøg om ridetilladelse på Æbelø

I e-mailen skal du angive:

 • Navn
 • E-mail
 • Dato
 • Antal heste

Hvis i benytter en online email klient (Gmail eller anden) skal e-mailen sendes til følgende: natur@avjf.dk og lin@avjf.dk

* Ved at indsende email accepterer i de vilkår og betingelser, der er fastsat i “Privatlivspolitik

Overnatning ikke længere muligt

I en årrække har det været muligt at søge en særtilladelse til at overnatte på Æbelø. Der er ikke længere muligt. Det har vist sig at give store udfordringer. Telte er slået op ulovligt i sårbare naturområder, anvisninger med bål er ikke overholdt, og store mængder affald er blevet efterladt. Samlet set er belastningerne på naturen, dyrelivet og fuglelivet blevet for store.