Ansøgninger vedr. Æbelø

Besøg på Æbelø

Fredningen af Æbelø medfører begrænsninger i færdslen i fuglenes yngletid på Dræet, på Æbelø Holm samt på sydspidsen af Æbelø. Reglerne fremgår af skiltningen på øen.

Besøgende kan komme rundt på Æbelø via et sammenhængende vej- og stinet. Øen dækkes af et informationssystem, så information om øen kan hentes via mobiltelefon til almindelig takst.

Hvis du vil kende reglerne for hensigtsmæssig færden i naturen, kan du finde vejledning i Danmarks Naturfredningsforenings folder ”En sikker vej til gode naturoplevelser – folder om hvad du må og kan i naturen” på www.dn.dk.

Navigationsvejledning

Kør mod Lindøhoved 60, 5400 Bogense og fortsæt til p-plads.

Husk at søg i god tid - Minimum 2 uger inden planlagt tur!

Husk:

 • Du skal gå ca. 1,5 km gennem vand. Hold derfor altid øje med tidevandet.
  Se højvands­tabellen på Lindøhoved eller læs på www.visitnordfyn.dk, inden du går.
 • Kraftig blæst fra NV = høj vandstand.
 • Der er ikke mulighed for transport.
 • Husk mad og drikke til turen.
 • Husk fodtøj til gåturen i vand.
 • En tur til Æbelø er på 4 km.
 • En tur rundt om Æbelø er på 7 km.
 • Vær med til at værne om den særlige natur, og tag dit affald med hjem.

Fredningskendelsen fastlægger:

 • På øen må du færdes fra kl. 6 morgen til solnedgang. Du må færdes på de anlagte vej og markerede stier der fremgår af kortet og på udyrkede arealer uden hegn. Langs vandet på stranden må man færdes døgnet rundt.
 • Vi henstiller dog til at I når I færdes, viser hensyn og giver strandlinjen og fuglelivet respekt
 • Hunde skal føres i snor på Æbelø.
 • I fuglenes yngletid (1. marts -15. juli) må du ikke gå i land på Dræet, eller gå uden for vejen på Æbelø Holm.
 • På Drætte Holm er der i fuglenes yngletid 1. marts til 1. september lukket for adgang.
 • Du må ikke fjerne planter, svampe, dyr og dødt ved.
 • Åben ild er ikke tilladt på Æbelø.
 • Ridegrupper på maksimalt 10 heste, henvises til færdsel i tiden 15. juli til 1. marts (for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden).

Ansøg om ridetilladelse

Du skal ansøge om lov til at ride på Æbelø. Ridegrupper på maksimalt 10 heste, kan ansøge i perioden 15. juli til 1. marts.
Vi henstiller til der ikke rides på strandene i perioden 1. marts til 15. juli for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden.

Ansøg om ridetilladelse på Æbelø

Overnatning ikke længere muligt

I en årrække har det været muligt at søge en særtilladelse til at overnatte på Æbelø. Der er ikke længere muligt. Det har vist sig at give store udfordringer. Telte er slået op ulovligt i sårbare naturområder, anvisninger med bål er ikke overholdt, og store mængder affald er blevet efterladt. Samlet set er belastningerne på naturen, dyrelivet og fuglelivet blevet for store.