Filsø – Et 5000 år gammelt kultanlæg fra yngre stenalder

I forbindelse med et kursus i luftfotografering for arkæologistuderende i 2011 observerede den meget erfarne, engelske instruktør Pete Horne et grøftsystem fra luften, og han mente, det kunne være et såkaldt causewayed enclosure – et befæstet anlæg fra yngre stenalder, der i Danmark betegnes Sarup-anlæg.

Et meget, meget heldigt fund eller historien om, at man skal give det utrolige en chance.På hans luftfotografi af stedet ses nogle mørkegrønne aftegninger i græsset, som godt kunne tolkes i den retning, men da den nøjagtige position viste sig at være midt i Filsø, mente man fra museet, at der nok snarere var tale om strandvolde.

Et meget, meget heldigt fund eller historien om, at man skal give det utrolige en chance.

Lokaliteten ligger på Gammeltoft Odde umiddelbart sydvest for Fidde sø og i den nordlige randzone af den nye Filsø. I juli 2012 fik museet lejlighed til at foretage en prøvegravning på stedet, hvor maskinkraften blev stillet til rådighed af Filsø-genopretningsprojektet.

I løbet af den første times gravning dukkede en aflang grøft op og snart stod det helt klart, at der var tale om systemgrøfter anlagt i yngre stenalder. Der blev lavet et snit igennem en af grøfterne og her fremkom fint ornamenteret keramik, som kan dateres til ca. 3200 f.Kr. Rundt omkring fandtes også en del flintafslag og flintredskaber, bl.a. en del skrabere.

Udgravningen Gammeltoft Odde i Filsø, 2012. De mærkelige systemgrøfter tegner sig tydeligt i den lyse undergrund.Udgravningen Gammeltoft Odde i Filsø, 2012. De mærkelige systemgrøfter tegner sig tydeligt i den lyse undergrund.

Det er usikkert hvor stort et område de to parallelle rækker grøfter kan have afgrænset, måske et næs eller en odde som navnet antyder. I så fald har systemgrøfterne formet en langstrakt oval, men de kan også have dannet en cirkel. Dette må fremtidige undersøgelser afsløre.

Enestående er de gode bevaringsforhold i grøfterne, som stod vandtrukne. Her fandtes stykker af bark og småpinde så friske, at man ikke fatter at de er mere end 5000 år gamle. Her er gode muligheder for C14-datering og andre naturvidenskabelige analyser. Det store spørgsmål er hvad brugte man de aflange grøfter til? Selvom der i Danmark er foretaget udgravninger i flere tilsvarende anlæg er de stadige lidt mystiske.

Stenalderbefolkningen har tilsyneladende ikke boet på stedet, men har kun opholdt sig der i kortere perioder, hvor de har gravet de lange grøfter, dækket dem til og gravet dem op igen og igen. I grøfterne findes der sommetider spor af bål, menneskeknogler og ituslåede lerkar. Måske vil en større udgravning i Filsø på Gammeltoft Odde bringe os tættere på nogle af de ritualer som foregik på disse samlingspladser.