Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Skrevet og fotograferet af Flemming Rune / Oktober 2012

Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over 3.000 mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og ”snoren” til søen blev klippet.

Siden diget i søens sydøstlige hjørne ved Søvig Sund blev brudt den 2. juli, har vandet ophobet sig i Filsøs sydlige del, Sønder Sø. Efter en fugtig september kunne det ikke længere holdes tilbage den 4. oktober, og det store tilløb til resten af Filsø, Mellemsøen, måtte åbnes. I løbet af bare 3 døgn blev store dele af Mellemsøen dækket med vand, så de besøgende fik allerede ved indvielsen et indtryk af det fremtidige vandspejl på over 900 ha. Gennem to kanaler fossede vandet ind i Mellemsøen, og under indvielsen blev den sidste barriere fjernet i overværelse af de mange tilskuere.

På Dæmningsvejen, der fører tværs over Filsø og adskiller Sønder Sø og Mellemsøen, havde de første ornitologer taget opstilling og iagttog flokke af gæs og andre vandfugle, som allerede før søens indvielse havde indfundet sig. De tre nye fugleøer, der er anlagt i Filsø – to i Sønder Sø og én i Mellemsøen – blev navngivet på indvielsesdagen. Navnene var udvalgt af Filsø Naturråd ud fra mere end 100 forslag og blev præsenteret af borgmester Gylling Haahr: Hjorteholm, Gåseholm og Brasenholm.

På indvielsesdagen blev også Storeholm Fugletårn ved søens vestlige side taget i brug. Stierne til fugletårnet var særdeles fugtige på grund af megen nedbør gennem de seneste uger, men den sejeste del af publikum fandt derud iført gummistøvler og blev rigeligt belønnet. Fugletårnet giver ly for vestenvinden og har storslået udsigt over den nyskabte Mellemsø, der er ved at tage form over de oversvømmede marker. Herfra kan udviklingen af fuglelivet på Storeholm et par hundrede meter borte iagttages med kikkert. Det bliver måske i fremtiden det mest spektakulære syn i Filsø…