Guldsmedeundersøgelse af Gudenåen 2023

Gudenåens nedre løb indeholder en sand rigdom af guldsmede

I sommeren 2023 blev guldsmedefaunaen undersøgt på Naturfondens arealer ved Hornbæk, Vorup og Væth Enge omkring Gudenåens nedre løb, i månederne maj-september. Metodisk blev undersøgelsen foretaget på samme måde som en tilsvarende undersøgelse af Vilsted Sø i 2021.

Undersøgelsen kunne dokumentere en rig artspulje af guldsmede og vandnymfer med hele 29 arter, heraf gode bestande af vandløbstilknyttede arter som Blåbåndet og Blåvinget Pragtvandnymfe samt Almindelig Flodguldsmed. Flere andre ”kræsne” arter med særlige krav til levestederne som Kileplet-Mosaikguldsmed og Spidsplettet Libel blev også fundet i antal, som viser at arterne trives i denne del af Gudenåen. Og arter under spredning nordpå i Danmark som Lille Rødøjet Vandnymfe og Grøn Kobbervandnymfe blev konstateret ynglende. Hertil kommer at arten Grøn Kølleguldsmed – som er helt afhængig af de største jyske vandløbssystemer –blev rapporteret fra området denne sommer. Områdets mange forskelligartede levesteder er afgørende for de mange arter guldsmede.

Undersøgelsen er samlet i en smuk detaljeret rapport med kortmateriale og fotos af de fleste af de fundne arter og er udført af Jørgen Peter Kjeldsen, Ornit.dk.