Ny kystlagune ved Gyldensteen Strand fyldt med vand

Digeåbning 29/3 2014. Foto Viggo Lind

Digeåbning 29/3 2014. Foto Viggo Lind

Det tog kun godt et døgn at fylde den nye kystlagune ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, siden naturområdet blev indviet i lørdags. Formålet med at fylde et ca. 290 fodboldbaner stort område med over en million tons vand er at genskabe et stort naturområde ved Gyldensteen Strand med en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov. Til gavn for naturen og til gavn for naturinteresserede danskere.

Fra lørdag kl. 15, hvor diget blev brudt, har vandet fosset ind på det en gange to kilometer store område på Nordfyn, som fremover bliver et af Fyns vigtigste fugleområder. På selve dagen fulgte 5-6.000 mennesker med stor interesse, hvordan diget, som holdt havet ude, blev brudt.

For Aage V. Jensens Naturfond, som har finansieret naturgenoprettelsen, har der været tre formål med projektet: Mere natur, flere naturoplevelser og mere viden om naturen.

Formand for Aage V. Jensen Naturfond, Leif Skov, uddyber:

Gyldensteen 31/3-2014. Foto Niels Riis

Gyldensteen 31/3-2014. Foto Niels Riis

”For det første har Gyldensteen Strand-projektet igennem mange år stået højt på ønskelisten hos mange naturelskere og særligt fugleinteresserede. Vi ved, at vand er forudsætningen for et rigt fugleliv, og vi er sikre på, at der kommer rigtig mange fugle, når området har sat sig lidt.

For det andet ønsker fonden at åbne op for et pragtfuldt nordfynsk naturområde og give de besøgende mulighed for at gå eller cykle en tur i området.”

Men Gyldensteen Strand-projektet handler om mere end smukke naturoplevelser.

”Forskerne er enige om, at der i dette århundrede vil komme vandstigninger i havet omkring os,” siger Leif Skov. ”Det vil betyde, at vi mange steder må opgive lavtliggende arealer, og Gyldensteen Strand giver os mulighed for at studere, hvordan naturen tager et sådant område tilbage.”

Det er bl.a. også derfor at Aage V. Jensen Naturfond har indgået en langvarig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet i Odense.

”Formålet med aftalen er at følge udviklingen i de næste mange år, og dermed vil vi være i stand til at videregive resultater og erfaringerne fra dette projekt til kommende projekter,” slutter Leif Skov.

Fakta om Gyldensteen Strand

Kystlagunen ved Gyldensteen Strand genskabes på 214 ha med omgivende 16 ha strandenge. Der etableres 13 øer i fjorden til fuglelivet samt strømrender og sten til liv i fjorden. Tre strækninger havdige på tilsammen 700 m fjernes mod havet, og Lindholm genopstår som ø.

Der etableres 3350 m ny diger til beskyttelse af Bogense by m.m.

Engsøen – en lavvandet sø på 142 ha med gennemsnitsdybde på 0,5 m 6 nye øer skabes – den største over 1 ha. Tilsammen flyttes 300.000 m3 jord og 5.000 m3 sten.

Til publikum 5 nye parkeringsområder og 2 nye parkeringsområder for folk med handicap er anlagt. 5 km veje og stier er nyanlagt. 8 nye udkig/fugletårne er eller vil blive anlagt. Stort Naturrum med udstillinger, handicaptoiletter og skolerum er etableret ved Eriksholm.