Ny natur under forandring

Skrevet af Lars Malmborg, biolog Aage V. Jensen Naturfond

Dyr og planter indvandrer hurtigt til Kystlagunen – men der er forskelle

Når algerne nedbrydes dannes proteiner, som havet skummer op, når det blæser.
Syddansk Universitets intense overvågning i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand har vist store forskelle mellem ”øst” og ”vest”. Det skyldes, at vandudskiftningen i den østlige del går meget langsommere end i den vestlige del. Og det betyder, at der i løbet af sommeren dannede sig meget store algemåtter i den østlige del, som gav anledning til iltmangel ved bunden. Den iltmangel har formodentlig gået hårdt ud over de sand- og hjertemuslinger, som blev fundet i store mængder i sommeren.

Den gode nyhed er, at algemåtterne er ved at blev nedbrudt, hvilket giver anledning til skumdannelse.

”Fænomenet er det samme, som det, der sker i køkkenet, når man pisker æggevider – bølgerne ”pisker” de proteiner, der udskilles fra de nedbrudte algemåtter”, siger professor Katherine Richardson.

Til gengæld sker der flere meget positive ting for naturen. Når man tager stenene op og kigger på dem, kan man se, at tangplanter er ved at sætte sig fast – også i den østlige del af Kystlagunen. Det giver liv.

I den vestlige del af Kystlagunen er forskerne meget overraskede over at finde MEGET store orme – de har svømmet ind! Man er meget spændt på, om muslingerne har klaret sig i den vestlige del over sommeren.

Forskerne finder stadig alt for meget næringssalte i bunden af kystlagunen i forhold til havet uden for, og som de siger:

”Det er mærkeligt, når vi går rundt herude, at se kornstubbe og plovmærker i et hav” – men naturen arbejder hele tiden og forskerne er fortrøstningsfulde med naturens udvikling i Kyslagunen.