I audiens hos kongeørnen

Skrevet af Jan Skriver / 2010

De fredfyldte naturskove i Lille Vildmose er de danske kongeørnes vugge.

I 1999 fik et par kongeørne for første gang i nyere tid en unge på vingerne fra et dansk skovområde. Lige siden har de mægtige rovfugle hvert år fostret unger i Lille Vildmose. I naturskovene har kongeørnene i deres redeområder den fred og ro, der sikrer dem et trygt familieliv.

Kongeørnene i Lille Vildmose lever af en varieret menu af alt godt fra både skove, højmoser, græsfenner og våde områder under naturgenopretning. Ørnene jager ofte mosegrise og harer. En lang række arter af fugle i det åbne landskab i den centrale del af Vildmosen hører også til den foretrukne føde.

De store rovfugle har ganske bestemte udkigsposter, hvor de dagligt i perioder spejder efter bytte. Særligt når der er en unge i reden, er ørnene aktive med deres jagt for at skaffe føde nok til den sultne derhjemme i naturskoven. På dage med opadstigende luftstrømme, termik, kan de bredvingede rovfugle være i luften i timevis.

Da er det bedst at spejde efter kongeørnene, omkring middag.

Fakta om kongeørnen

LM tekst her…

eks. herunder fra wikipedia

 • Videnskabeligt navn: Aquila chrysaetos
 • Længde: 70 – 84 cm
 • Bevaringsstatus: Ikke truet (Stabil)
 • Slægt: Egentlige ørne
 • Vægt:
  • Hun: 3 – 7 kg
  • Han: 3,6 kg
 • Antallet af ynglende par 3 (Pr. 2013)
 • I perioden 1999-2013 er der i alt opfostret 27 flyvedygtige unger i landet