AAGE V. JENSEN NATURFOND donerer millionbeløb til Lille Vildmosecentret til nyt formidlingsprojekt

Lille Vildmosecentret modtager over 15 mio. kr. i donationer til at realisere fase 2 af centrets ambitiøse Masterplan – Vandets kraft. AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter projektet med 11,5 mio. kr.  Aalborg Kommune med 3 mio. kr. og endelig støtter Aage V. Jensens Fond med 0,65 mio. kr.

Leg og læring er i fokus når hele kroppen sættes i spil

Den store donation glæder formanden for Lille Vildmosecentret bestyrelse, Christian Rasmussen, ’I bestyrelsen er vi naturligvis både glade og taknemmelige for de donationer som centret har fået fra AAGE V. JENSEN NATURFOND og Aalborg Kommune. Det giver os mulighed for, at skabe en tiltrængt fornyelse af centret med ny indgang, ny p-plads, og ikke mindst et nyt, stort og spændende formidlingsområde’. Med fase 2 ønsker Lille Vildmosecentret at sætte fokus på vandets kraft og vandets betydning for dansk natur og i særdeleshed højmoser. Samtidig tages nu det ambitiøse skridt at vende centret 90 grader, således at indgangen for fremtiden kommer til at være fra nord og ikke fra øst.

Vand er livgivende. Livet er opstået og udviklet i et vandigt miljø, og vand i væskeform er en fundamental forudsætning for alle kendte former for liv. Netop i den unikke Lille Vildmose, hvor hydrologi og vandstandshævninger har været i fokus over de sidst mange år, er det særligt relevant at sætte fokus på vandets kraft og vandets betydning for dansk natur. Med udgangspunkt i Lille Vildmosecenteret skal dette formidles gennem etablering af nye formidlingsfaciliteter, i form af et stort interaktivt udendørs formidlingsområde, personlig formidling, undervisningsfaciliteter, børnefilm og en landskabsmodel.

’I AAGE V. JENSEN NATURFOND er vi stolte over igen at være med til at understøtte Lille Vildmosecenterets fortsatte udvikling. Bidraget vil øge brugeroplevelsen, herunder skabe et nyt udendørs vidensområde, så endnu flere naturinteresserede danskere kan få et indblik i de værdier højmosen indeholder’, siger Anders Skov, direktør i AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Bo Gregersen, direktør på Lille Vildmosecentret, er også begejstret for den store donation og siger, ’Lille Vildmosecentret kan nu, takket være Aalborg Kommune og AAGE V. JENSEN NATURFOND, realisere den største ombygning siden åbningen i 2006 med store nye oplevelser. Inden for de næste år vil vi kunne skabe spændende oplevelser om dansk natur og særligt Lille Vildmose for vores mange gæster på en helt ny og anderledes måde. Vi sætter fokus på Vandets Kraft og vandets betydning for dansk natur og i særdeleshed Lille Vildmose ved, at etablere et stort temaområde med masser af sjove aktiviteter. Vi tror på, at vores gæster gerne vil blive klogere på naturen som omgiver os og det vil vi gerne hjælpe med. Med de store bevillinger på over 15 millioner kroner kan vi nu komme i gang med at skabe en helt ny attraktion i Lille Vildmose’.

Åbent under ombygning

Centret vil være åbent under hele ombygningen.  Byggearbejdet vil begynde efter sommerferien i år. Det er planen at begynde med etablering af ny p-plads og tilhørende nyt indgangsparti på nordsiden af centret. Hermed kommer indkørsel til Lille Vildmosecentret i fremtiden til at være fra Vildmosevejen. I samme ombæring etableres et nyt naturskolelokale og en ny landskabsmodel vil blive installeret i centrets udstilling. Den nye landskabsmodel er muliggjort efter en donation på 650.000 kr. fra Aage V. Jensens Fond, som er en fond, der støtter formidlingsprojekter. Når den nye p-plads er etableret i første halvdel af 2020, så kan arbejdet med Vandets kraft påbegyndes, og det forventes at indvie det nye formidlingsområde til sommerferien 2021.

For mere information om Lille Vildmosecenteret, se www.lillevildmose.dk