Flere visenter til Lille Vildmose

Interview med Jacob Palsgaard Andersen til www.avjf.dk

Visentflokken i Lille Vildmose har fået vokseværk. Fem visenter, som i en årrække har gået i Merritskov ved Knuthenborg på Lolland, bliver nu ført sammen med de nuværende 11 artsfæller, så den samlede bestand i naturområdet nærmer sig en ’rigtig’ bisonflok. Skovrider Jacob Palsgaard Andersen fortæller her om den vigtige rolle visenterne har i skoven, hvordan det er gået med at få visenterne til Lille Vildmose, og hvordan Naturfonden sikrer, at de nye dyr får de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskabet med de andre dyr.

Jacob Palsgaard Andersen – I har valgt at tilføre nye visenter fra Lolland til den nuværende flok. Hvorfor kommer de til Lille Vildmose?  

Vi har igennem noget tid været i dialog med Knuthenborg på Lolland om at overtage deres visenter. Visenterne vil nu indgå i en flok på 16 dyr, som har en vigtig rolle i økosystemet i Lille Vildmose. Den europæiske bison, som i naturområdet lever side om side med krondyr, vildsvin og rådyr tager for sig af alt fra stride græsser til knopper, blade og bark. Det betyder, at visenterne kan være med til at skabe levesteder for mange andre arter og dermed højne naturkvaliteten i området.

Hertil kommer at den europæiske bison stadig er en truet dyreart, og der pågår derfor et internationalt samarbejde, som sigter på at gøre bestanden større, men også mere robust – rent genetisk. Vi har efter rådgivning fra den svenske avlskoordinator ved European Bison Conservation Center, vurderet, at dyrene fra Lolland passer rigtig godt ind i den dyreflok vi har her i Lille Vildmose.

Hvad er formålet med at have europæisk bison i Tofte Skov?

Udover at vi er med til at bevare dyrearten i Europa, så bidrager visenterne i Lille Vildmose med noget unikt, dvs. de har en rolle, som ingen andre dyr kan indtage. Visenten er Europas største landlevende pattedyr, og de er med til at skabe variation og dynamik til fordel for en række andre arter. Vi kan helt konkret se det, hvor dyrene har fourageret, sandbadet, skrællet bark af træer og lagt deres lort – med andre ord er visenterne med deres blotte tilstedeværelse med til at udvikle naturen i Tofte Skov. En skov, som i forvejen huser nogle af Danmarks mest artsrige bestande af insekter og svampe. Det synes jeg er et par værdige formål.

Hvad ved I om de nye dyr, og hvordan kommer de til at passe ind i den eksisterende flok?

Vi kender faktisk dyrene ret godt gennem det europæiske samarbejde. Den lille flok består af fem dyr i alt. To voksne køer, to ungtyre og en tyrekalv. Dyrene har i nogle år gået i Merritskov, som er et skovområde udenfor selve dyreparken på Lolland. Køerne stammer oprindeligt fra Tyskland og faderen til ungtyrene og kalven er fra den oprindelige bestand i Polen. I forhold til et vellykket avlsarbejde, og at holde en bestand så sund som muligt, er det vigtigt at vide, at dyrene er så sunde som muligt, og derfor har vi taget prøver – blod, hår og fæces – så vi ved, at de ikke har taget parasitter eller andet med til Nordjylland.

Hvordan er det gået med at få dyrene til Lille Vildmose?

Det er gået rigtig godt. Vi havde en rigtig fin afgang fra Lolland, hvor dyrlæger, dygtige fagfolk fra Knuthenborg og vores egne medarbejdere fik dyrene sikkert ind i lastbilen, som har transporteret dem direkte til Lille Vildmose. Vi har benyttet os af de samme principper, som dengang de hollandske visenter skulle flyttes til Lille Vildmose, og det har virket helt efter planen. Vi har derfor haft dyrene til at gå et par dage i en indhegning, i en såkaldt boma, hvor dyrene fra Lolland har haft mulighed til at vænne sig til deres nye omgivelser. Vores driftsfolk har nærmest været ved dyrene i døgndrift siden de ankom, og har sammen med en dyrlæge løbende observeret dyrene. Fra bomaen har visenterne haft mulighed for at se, høre og lugte de andre visenter, og vi er nu helt trygge ved at føre de to flokke sammen, så de fem nye kan blive integreret i Lille Vildmose-flokken. Den samlede flok vil have adgang til tilskudsfoder resten af vinteren, så vi er sikre på, at de får den bedste start sammen.

Hvornår – og hvordan – kan man komme til at se den samlede visentflok?

Nu kommer de til at gå på et 5 x 8 km stort område, så selv om de nu er 16 visenter på mange hundrede kilo, så er de ikke sådan lige at finde. Vi har selvfølgelig et ekstra øje på dem i den kommende tid, hvor vi skal se hvordan de to grupper interagerer. Dyrene går på et fredet naturområde, og det vil sige, at der ikke er fri adgang for besøgende. Heldigvis er der et antal guidede ture i bus i perioden maj til august, som arrangeres af Lille Vildmosecenteret. Turene er ret populære, og man kan med fordel booke sig ind via centeret hjemmeside, så snart man ved, hvornår turen går til Lille Vildmose, slutter Jacob Palsgaard Andersen.

Kontaktperson

Jacob P. Andersen
Skovrider, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 20 98 73 82
E-mail jpa@avjf.dk