Lille Vildmose-ulven er ny i Danmark

Interview med Jacob Palsgaard Andersen til www.avjf.dk

I maj måned så en medarbejder fra Naturfonden for første gang en ulv i Lille Vildmose. Videobilleder af ulven blev flittigt delt på de sociale medier, og hen over sommeren er snakken gået om, hvor mon ulven kommer fra? Det ved vi nu. Naturhistorisk Museum Aarhus har netop slået fast, at der er tale om en ny, ung, tysk hanulv, som er vandret til Danmark.

Jacob Palsgaard Andersen, hvad er det Naturhistorisk Museum Aarhus har fundet ud af?

Naturhistorisk Museum Aarhus har i samarbejde med Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet været i Tofte Skov i Lille Vildmose, og har indsamlet afføring fra ulven. DNA-materialet viser, at det er en ny, ung hanulv, som har fået kodenavnet ’GW2368m’. Altså: ’Genetic Wolf’, nummer 2368, og så er der tale om en ’male’.

Hvor sikre er forskerne på, at der er tale om en ny ulv?

De er meget sikre. Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning har oplyst, at hanulvens DNA-profil endnu ikke kendes fra andre prøver fra Danmark eller i udlandet. Ud over at DNA-profilen er ny, så bygger de det også på, at den genetisk profil indikerer, at GW2368m stammer fra et ulve-koble, som har etableret sig mellem Hamborg og Berlin.

Hvad ved vi om ulven?

Vi ved at det er en ung ulv. Fra tyske forskere ved vi, at hanulvens forældre ynglede første gang i 2019, hvilket betyder, at GW2368m tidligst er født i 2019 og senest i 2020. Baseret på de billeder og videooptagelser vi har fra Lille Vildmose, så vurderer forskerne, at der er tale om et dyr, der i udseende er typisk for en etårig ulv, så deres bud er at ’GW2368m’ formentlig født i 2020.

Ved vi mere om ulvens færden før den kom til Lille Vildmose?

Ja, forskerne har oplyst, at den unge hanulv formentlig er indvandret til Danmark senest i april 2021, da Naturhistorisk Museum fik de første henvendelser fra offentligheden omhandlende fund af ulv i Himmerland den 20. april.  Her sås en ulv to gange samme dag. Først øst for Rold Skov, dernæst mellem Rold Skov og Lille Vildmose. Siden fulgte et muligt ulvefund i form af en iagttagelse den 19. maj uden for vildthegnet i Tofte Skov og Mose, og så har vi det videodokumenterede fund inden for hegnet fra den 30. maj, hvor ulven blev filmet i Tofte Skov. Forskerne mener, at alle de nævnte fund stammer fra GW2368m.

Hvad kommer der til at ske med ulven nu?

Det korte svar er, at der ikke kommer til at ske noget. Ulven er som bekendt et fredet dyr, og har været tilbage i Danmark siden 2012. Vi vil fortsætte med at holde øje med ulven. Ulve er menneskesky, men vi har på vildtkameraer, i løbet af sommeren, observeret ’GW2368m’ regelmæssigt i området. Det er derfor vores vurdering, at den fortsat er i det knap 4.000 hektar store indhegnede område i den sydlige del af Lille Vildmose. Et område, som ca. 5 x 8 km stort, og hvor der er rigtig gode fødemuligheder for ulven, så mon ikke den bliver hængende et stykke tid endnu?

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad spiser ulve?

Ulves valg af føde er blevet nøje undersøgt i Tyskland. Analyserne viser ikke overraskende, at ulve overvejende er kødædere, der primært lever af råvildt og kronvildt. En ulv kan gå i mange dage uden at spise, men den kan til gengæld nemt fortære op til 20 kilo kød i løbet af et døgn, hvis den har dræbt et stort bytte som et rådyr eller et krondyr.

Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr. Ulve kan også finde på at dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 procent). Der er yderst få kendte eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler (Kilde: Miljøstyrelsen)

Hvornår – og hvordan – kan jeg se ulven?

Ulver er menneskesky, så man kan desværre ikke bare gå ud og se en ulv, og så er Lille Vildmose, trods navnet ’lille’, et meget stort naturområde på 76 km2 eller 10.500 fodboldbaner. Hvis man ønsker at opleve Lille Vildmose, så er Lille Vildmosecenteret et godt udgangspunkt for en spændende naturoplevelse. Ud over den permanente udstilling, så arrangerer Lille Vildmosecenteret guidede ture til Tofte-området, hvor man har mulighed for at komme rundt i Tofte-området og samtidig få mere viden om hele naturområdet. Bemærk, at turene er meget populære, så søg venligst mere information på Lille Vildmosecenterets hjemmeside: www.lillevildmose.dk

Læs mere

Kontaktperson

Jacob P. Andersen
Skovrider, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 20 98 73 82
E-mail jpa@avjf.dk