Ny mand i spidsen for Lille Vildmoses natur

Af Jan Skriver

Aage V. Jensen Naturfond får en meget erfaren naturforvalter ved roret, når Thomas Holst Christensen den 1. november begynder som ny driftsleder med den fortsatte udvikling af Lille Vildmoses naturværdier som hovedopgave.

Naturinteresserede fra nær og fjern valfarter året rundt til Danmarks største fredede landområde, Lille Vildmose.

Nu skal 57-årige Thomas Holst Christensen, der er uddannet skov- og landskabsingeniør, stå i spidsen for driften af de naturområder, der omfatter mere end halvdelen af Danmarks højmosearealer, enestående naturskove med bestande af vildsvin, krondyr, elge, europæiske bisoner og en rigdom på flere end 10.000 registrerede plante- og dyrearter.
Første november begynder han som naturfondens nye driftsleder med adresse på Hjortevej syd for Mou. Han afløser Jacob Skriver, der er blevet Naturstyrelsens skovfoged i Jægersborg Dyrehave ved København.

Thomas Holst Christensens hovedopgaver kommer til at ligge i Lille Vildmose, men han får også ansvaret for naturfondens arealer i Gudenåengene ved Randers og på Ovstrup Hede nær Herning.

”I Lille Vildmose sker der en fabelagtig god formidling af områdets mange naturværdier. Og jeg ser frem til at samarbejde med Aalborg og Mariagerfjord Kommune, Lille Vildmosecentret, forskere og de mange organisationer og frivillige, der arbejder på at udvikle og passe på naturen, mens de samtidig gør en stor indsats for at øge interessen for den. Med mine mange års praktisk erfaring fra forvaltning af natur i samarbejde med myndigheder og lodsejere og mange frivillige ildsjæle håber jeg at kunne bidrage til at flest mulige kommer til at trække i samme retning. Jeg har et bredt netværk indenfor dansk naturforvaltning, og jeg har som regel kunnet tale med såvel landmanden, jægeren og ornitologen som borgmesteren”, siger Thomas Holst Christensen, der betegner sig selv som holdspiller med lyst til at engagere sig i det lokalsamfund, han bor og arbejder i.

Fra vind i vest til mere læ i øst

Han kommer til Lille Vildmose fra en stilling som leder af UNESCO Global Geopark Vestjylland med bopæl ved Nørre Nissum med udsigt over den vestlige del af Limfjorden. Her har hans primære opgaver de seneste seks år været at sætte det vestjyske istidslandskab i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner med dets geologi, natur og kulturhistorie på verdenskortet som Danmarks anden UNESCO Global Geopark. Med andre ord har han haft Limfjorden, Vesterhavet, morænebakker, klitplantager og nogle af Danmarks sidste store hedeområder som domæne.
Nu får han Kattegat lige ved hånden, og en blidere natur, der ligger mere i læ for vestenvinden, end det var tilfældet på den egn, han flytter fra.
”Jeg stammer fra Grenå, så jeg kender skam udmærket Kattegats kyster og de blødere landskaber i Østjylland”, siger Thomas Holst Christensen, der også har haft Vadehavets høje himmel og vældige vidder som arbejdsområde. I fire år fra 2011 var han leder af Nationalpark Vadehavet.

Fra Vadehavet til Vildmosen

”Jeg kan huske, da jeg begyndte jobbet i Vadehavet, og kun havde et overfladisk kendskab til marskens og vadernes flade natur. Ved første øjekast virkede naturen ensartet. Men jeg skal love for, at jeg fik øjnene op for de mange nuancer og de kolossale værdier, som Vadehavet rummer med sit enorme fugletræk og føderige vadeflader, hvor højvander kommer og går. I Lille Vildmose springer naturværdierne lettere i øjnene. Det er åbenlyst et naturområde med et rigt og meget mangfoldigt fugle- og dyreliv, som jeg ser frem til at fordybe mig i”, siger den nye driftsleder.

Fra forskning til forvaltning

I flere omgange har Thomas Holst Christensen haft Kalø, der i manges ører er synonymt med forskning i vildt og vildtforvaltning, som arbejdsadresse. Han har både haft Danmarks Jægerforbund og det daværende Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som arbejdsgiver.

”Jeg har blandt andet været med til at forske i harens biologi og levevilkår for at finde mulige forklaringer på artens massive tilbagegang de seneste årtier. Jeg havde det praktiske ansvar for de store forsøgsområder og fangsten af de harer, vi undersøgte. Projektet var med til at belyse, hvordan udviklingen i det åbne land har gjort det sværere for harerne at finde føde og dækning. Som forsker er det spændende at arbejde i et samspil med veterinærer, biologer og forskellige interesser, hvor vi sammen bliver klogere og lægger en strategi for en rigere natur, siger Thomas Holst Christensen.

Efter forskningsopgaverne hos DMU blev han jagtkonsulent i Danmarks Jægerforbunds Jagt- og Faunaafdeling på Kalø. Her var han var med til at rådgive om, hvordan jægere og lodsejere kan arbejde for at forbedre vilkårene for vildtet på skov- og landbrugsejendomme.

Som led i sin ansættelse hos Jægerforbundet blev Thomas Holst Christensen fra begyndelsen af 2004 udsendt af Danmarks Jægerforbund for at lede et DANIDA-finansieret projekt i et 4.000 kvadratkilometer stort naturområde i Tanzania. Her havde han til opgave at understøtte 24 landsbyer med at få området godkendt som et vildtforvaltningsområde med fotosafari, jagt og skovbrug, hvor indtægterne kunne bidrage til landsbyernes udvikling med skoler, vandforsyning og bedre sundhed.