Sensommerstatus på arbejdet med visenterne i Lille Vildmose

AAGE V. JENSEN NATURFOND følger i dette interview med driftsleder Jacob Palsgaard Andersen op på, hvordan sommeren er gået, og hvordan Naturfonden arbejder med visenterne i Lille Vildmose.  Jacob Palsgaard Andersen fortæller bl.a. hvordan det faste samarbejde med dyrlæger bidrager til en god forvaltning af dyrene.  

Jacob Palsgaard Andersen – sommeren er ved at være gået, og I har snart haft visenterne i Lille Vildmose i et halvt år – er det gået som forventet?

Ja, det synes jeg det er, og vi har haft en god sommer. Den kalv, der blev født i maj, ser ud til at trives. Den vokser stabilt og følger uproblematisk flokken rundt i landskabet, og på baggrund af vores løbende observationer af alle dyrene vurderer vi, at de trives. De ses aktivt fødesøgende i en vifte af naturtyper og flytter sig relativt langt omkring i landskabet. Deres adfærd er rolig og veksler imellem fødesøgning og drøvtygning, og de unge dyr i flokken observeres ofte i indbyrdes leg, hvor de skubber rundt med hinanden og afprøver dominansadfærd og lignende. Når det er sagt, så har vi sammen med de tilsynsførende dyrlæger kunnet observere, at to af de 11 dyr har et huld ’under middel’, og det er vi selvsagt meget opmærksomme på.

Ved I hvorfor dyrene ikke tager ens på i vægt?

Nej, men det arbejder vi på at få afklaret, så vi er sikre på at dyrene får en god introduktion i Lille Vildmose. En sandsynlig årsag kan være, at nogen dyr har en dårligere foderabsorption grundet parasitter tidligere i livet. Vi har derfor iværksat en månedlig indsamling af fæces-prøver til parasitundersøgelse, så en evt. nuværende parasitproblematik vil blive opdaget. Ydermere bakker vi op om et videnskabeligt arbejde, hvor vi får mulighed for at sammenligne parasitniveauet i hhv. Bialowieza i Polen – hvor visenterne findes naturligt i større flokke, på Almindingen på Bornholm og så vores ’egne’ visenter i Lille Vildmose. Når vi får mulighed for at sammenligne de tre områder, så kan vi få mere viden om, hvordan parasitbelastningen ser ud i andre bestande af europæisk bison og altså sammenligne dem med dyrene i Lille Vildmose. Før udsættelsen i Tofteområdet i Lille Vildmose er alle dyr behandlet for at komme alle tænkelige parasitter til livs, så vi ved, at belastningen var minimal fra starten. Det der nu interesserer os er, hvorvidt dyrene har kunne optage parasitter efter introduktionen til Tofteområdet. Det bliver interessant at se.

En anden observation vi har gjort os i den tid vi har haft visenterne, dvs. siden april måned, er, at dyrene kun i nogen grad opsøger de sliksten med mineraler, der er til rådighed. Det kan være et problem på sigt, hvis dyrene ikke får de mineraler de har brug for. Vi har derfor besluttet os for at supplere med mineraler i trug, og har samtidig bedt en ekspert om at vejlede os, så dyrene fremadrettet får de rigtige mineraler i den rette sammensætning og mængde. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at bibringe dyrene de nødvendige mineraler for ad den vej at kompensere for Tofte-områdets geografiske afgrænsning.

Dyrene i Lille Vildmose er vilde, dvs. Naturfonden har en forvaltningsmålsætning om ikke at tilskudsfodre. Dyrene skal altså – populært sagt – leve af den føde der er i naturen. Kan I være sikre på, at det rækker i en barsk vinter?

Visenterne er vilde dyr, og dermed skabt til at finde deres føde i landskabet året rundt, og til at klare sig selv. Det er udgangspunktet, men det er selvsagt os, der har ansvaret for at de dyr, der er i vores varetægt, har det godt. Det ligger os meget på sinde. Vi observerer på dyrene flere gange ugentligt, men hertil kommer, at vi har en fast aftale med dyrlæger om at de tilser vores dyr i Lille Vildmose med faste intervaller året rundt. På baggrund de observationer der er gjort i løbet af august – særligt med de to visenter, der har ’huld under middel’ – har vi besluttet at, tilskudsfodre  visentflokken de kommende måneder for at sikre en god introduktion til området. Det er fortsat vores langsigtede forvaltningsmålsætning, at visenterne skal klare sig selv, men på kort sigt skal vi sikre, at dyrene får en god introduktion til området og sikre, at de kan klare sig godt året rundt.

Videoen ovenover er fra Life Open Woods-naturprojektet om den europæiske bisonen, visenten, i Tofte Skov

I denne video, lavet af Life Open Woods-naturprojektet med støtte fra LIFE-programmet fra Den Europæiske Union, vil vi introducere dig til visenten, og hvorfor vi har valgt at introducere arten til Tofte Skov i Lille Vildmose. Videoen blev filmet fra maj til juli 2021. Filmen er på engelsk, men man kan vælge danske undertekster.

Kontaktperson

Jacob Palsgaard Andersen
Skovrider, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 20987382
E-Mail: jpa@avjf.dk