Ulv set i Lille Vildmose

Interview med Jacob Palsgaard Andersen til www.avjf.dk

For nogle uger siden så en medarbejder i Naturfonden et nyt dyr i Lille Vildmose. Optagelser fra et mobilkamera efterlader ingen tvivl. Der er tale om en ulv som var på besøg i naturområdet. Vicedirektør i Naturfonden, Skovrider Jacob Palsgaard Andersen fortæller her om den observationer der er gjort, og hvilke tanker Naturfonden har gjort sig om en ulv i Lille Vildmose?

Jacob Palsgaard Andersen, hvor sikre er I på, at det er en ulv I har set i Lille Vildmose?

Jeg tror at alle, der har set videoen, som man kan se her på hjemmesiden, ikke er i tvivl. Den er god nok. Der er tale om en ulv. Vi har i de sidste par uger talt med eksperter på området, og at vi nu har en ulv i Himmerland, passer meget godt med de observationer, der er gjort andre steder i Jylland.

Hvad ved vi om ulven på nuværende tidspunkt?

Vi ved ikke så meget endnu. Vi er i god dialog med forskningsmiljøet, og har besluttet at sætte nogle ekstra vildtkameraer op i området. Vi håber at kunne få friske billeder, som kan give os en indikation af, om ulven er blevet i området, eller om den blot er på gennemrejse?

I nyere tid har ulven været i Danmark, dvs. i Jylland, siden 2012, hvor den første gang blev observeret i Thy, nord for Limfjorden. Det har derfor kun været et spørgsmål om tid før ulven også kom forbi Lille Vildmose. Og vi kan ikke udelukke, at der har været ulve i området tidligere, men at de bare ikke er blevet opdaget.

Hvad betyder det for naturen, og ikke mindst for de andre dyr i Lille Vildmose, at der nu er et rovdyr indenfor området? Nogle mener, at det er unfair, at ulve kan jage frit på et lukket område, mens de andre dyr ikke kan løbe ud. Kan du forstå den kritik?

Ja, jeg kan godt følge kritikken et stykke ad vejen. Men ulven er et naturligt hjemmehørende dyr i Danmark, og er en naturlig del af naturens kredsløb. Og det er naturens gang, at der er byttedyr og rovdyr. Lille Vildmose er et meget stort område på omtrent 6 x 12 km, så jeg mener ikke der er noget uetisk ved at en ulv jager på så stort et område.

Der er stor debat om ulvens berettigelse i Danmark. Hvad er Naturfondens holdning til ulve?

Vi er hverken ’tilhængere’ eller ’modstandere’ af ulve i Danmark. Ulven er fredet efter EU’s habitats-direktiv og også i dansk jagt- og vildtforvaltningslov. Vi følger myndighedernes politik på området. Vi gør ikke noget for at tiltrække ulve til Naturfondens naturområder, men vi gør heller ikke noget for at holde ulve væk.

Men vi har en holdning til viden og formidling. Vi skal have mere viden og mere formidling om ulve. Derfor har Naturfonden for år tilbage støttet GPS-monitorering af de første ulvens færden i Danmark, så forskerne kunne få mere viden. Vi støtter også formidling af viden om ulve i Danmark, og helt aktuelt støtter Aage V. Jensen Naturfond udstillingen ’Dansker med ulve’ på Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor både tilhængere og modstandere af ulve i Danmark kommer til orde.

Ulven er tilbage i Danmark, og det tager tid at vænne sig til den tanke. Vi håber, at vi i Lille Vildmose, med vores monitoreringsindsats, kan bidrage med mere viden om ulve og deres påvirkning af det landskab de lever naturligt i. Vi vil med interesse følge med i, om ulven har slået sig permanent ned i Lille Vildmose?

FAQ – Ofte stillede spørgsmål:

Hvad spiser ulve?

Ulves valg af føde er blevet nøje undersøgt i Tyskland. Analyserne viser ikke overraskende, at ulve overvejende er kødædere, der primært lever af råvildt og kronvildt. En ulv kan gå i mange dage uden at spise, men den kan til gengæld nemt fortære op til 20 kilo kød i løbet af et døgn, hvis den har dræbt et stort bytte som et rådyr eller et krondyr.

Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr. Ulve kan også finde på at dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 procent). Der er yderst få kendte eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler.  (Kilde: Miljøstyrelsen)

 

Hvornår – og hvordan – kan jeg se ulven?

Ulve er menneskesky, så man kan desværre ikke bare gå ud og se en ulv, og så er Lille Vildmose, trods navnet ’lille’, et meget stort naturområde på 76 km2 eller 10.500 fodboldbaner. Hvis man ønsker at opleve Lille Vildmose, så er Lille Vildmosecenteret et godt udgangspunkt for en spændende naturoplevelse. Ud over den permanente udstilling, så arrangerer Lille Vildmosecenteret guidede ture til Tofte-området, hvor man har mulighed for at komme rundt i Tofte-området og samtidig få mere viden om hele naturområdet. Bemærk, at turene er meget populære, så søg venligst mere information på Lille Vildmosecenterets hjemmeside: www.lillevildmose.dk

Læs mere

 

Kontaktperson

Skovrider Jacob Palsgaard Andersen
Aage V. Jensen Naturfond
20 98 73 82
jpa@avjf.dk