Fiskeri efter insekter i lufthavet over Jylland

Skrevet af Jan Skriver

Med 50 kilometer i timen har et himmerlandsk ægtepar trawlet efter sommerens fluer, myg og storvildt fra insekternes brogede verden. Parret er med i et forskningsprojekt, hvor borgere hjælper biologer til en større viden om Danmarks flyvende insekter   

Som de kommer kørende der i sommerens lette brise kan de ligne et par nygifte på første etape af bryllupsrejsen med brudens hvide slør kækt blafrende på taget af den røde bil.

Men parret er rejsende i seriøs forskning, og ”sløret” er et fintmasket fangstnet, mens bryllupsrejsen er et bildrevet trawlfiskeri efter insekter, der flyver lavt i lufthavet.

Ægteparret Gitte og Jens Peder Holm er med til at afsløre en verden, der i reglen flyver hen over hovedet på os. De to himmerlændinge er blandt 200 deltagere landet over i forskningsprojektet ”Insektmobilen”, der er på landevejen i regi af Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, og som er betalt af Aage V. Jensen Naturfond.

Insekter brødføder mange fugle

”Vi er drevet af nysgerrighed, og vi er fascineret af dén begejstring, som nørdede forskere tit repræsenterer for nu at sige det lige ud. Og vi vil gerne være med til at gøre os alle klogere på den insektfauna, som åbenlyst ikke har det særligt godt i de landskaber med sprøjtede markflader og ensartede afgrøder. Vi håber, at fremtiden vil byde på et mere varieret Danmark med et rigere insektliv, så vi kan få flere tornskader, og ellekragen kan komme tilbage som dansk ynglefugl”, siger Gitte Holm, der er ornitolog. Hun er helt på det rene med, at et rigt insektliv er en forudsætning for et rigt fugleliv.

Ægteparret har tidligere deltaget i et projekt, der handlede om at samle døde pindsvin på landevejene, så man kunne blive klogere på omfanget af trafikdrab i denne del af den danske fauna.

Gitte og Jens Peder Holm ved godt, at der skal samles mange brikker til det hele billede af naturens tilstand. Og der kan gå en rum tid, inden facit toner frem af alle mellemregningerne fra felten.

Rift om at blive insektfænger

Lektor Anders P. Tøttrup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, er en af forskerne bag Citizen Science-projektet med de flyvende insekter i hovedrollen.

Han har oplevet en overvældende interesse blandt danskerne for at tage en tørn i forskningens tjeneste.

”Der meldte sig flere end 300 deltagere landet over til at få tilsendt fangstnettet og grejet til Insektmobilen, men vi havde strengt taget kun brug for 150. Vi valgte dog at opruste, så 200 danske insektentusiaster har været på farten i projektet denne juni. Næste år på samme årstid vil vi sende et tilsvarende antal Insektmobiler på landevejen for at fange flyvende insekter”, siger Anders P. Tøttrup.

Ruterne er lagt, så alle landskabstyper bliver undersøgt. Turene går gennem skov, agerland, bynære områder, hede, eng, mose, strand og langs kyster og søbredder.

I løbet af vinteren 2018/2019 vil alle insektfangsterne fra juni 2018 blive set igennem.

”Vi vil trække DNA ud af de insekter, som deltagerne har sendt os. Målet er at skaffe viden om, hvilke familiegrupper af insekter, der flyver over Danmark, og hvor store antal, der er af de forskellige grupper. I første omfang vil vi ikke sætte artsnavne på alle fangster, for det er uhyre tidskrævende. Men vi gemmer insekterne i god stand, så vi senere kan artsbestemme fangsterne”, siger forskeren.

Insektmobilernes ruter har været lagt centralt i de områder, hvor Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i perioden 2014-2018 har udført sin store Atlas-undersøgelse af den danske fuglefauna.

”Vi håber at kunne lave en kobling mellem DOF’s fugletællinger og vores insektprojekt, så vi eksempelvis kan få større viden om insektfaunaens betydning for vores fuglebestande”, siger Anders P. Tøttrup.

Toyota klæder om til insektmobil

To dage i juni har ægteparret Holm været afsted i deres lille røde japanske bil, der med det hvide net på taget har været klædt om til en dansk insektmobil i nationale farver.

Ad grusveje, der veksler med markveje og asfaltveje, er parrets rute gået igennem et kulturlandskab øst for Rold Skov, hvor kornarealer med sprøjtespor præger landskabsbilledet. Der er dog også indslag af økologisk kvægbrug med græsarealer i et dalstrøg på ruten. Og i farten har de set landsvaler på jagt som tegn på, at der har været fugls føde at komme efter i luftrummet.

”Da vi kørte vores rute forleden, så vi en del sommerfugle i lav flugt, og vi kom forbi et vandhul, hvor der fløj guldsmede. Vi har dog hverken fået storvildt som sommerfugle eller guldsmede i posen. Det er ærligt talt meget småt, hvad vi har fanget af insekter på ruten”, siger Gitte Holm.

Pakkepost med en last af fluer

I en halv time trawler Gitte og Jens Peder Holm afsted under Himmerlands blå sommerhimmel, før der lægges til kaj i rabatten på en markvej, hvor fangstposen straks bliver lukket i videnskabens tjeneste.

”Det er vigtigt, at der ikke slipper noget af fangsten ud efter vores tur, for forskerne skal gerne have et retvisende billede af insektlivet på den himmerlandske rute”, siger Gitte Holm, mens hun og ægtemanden tømmer eftermiddagens fangst i en pose af klar plastik.

Så hældes der konserverende sprit på, så fluer og myg kan holde sig, indtil forskerne på Københavns Universitet får dem talt i lup eller under mikroskop.

Sluttelig sendes insekterne ud på deres absolut sidste rejse. Den foregår med Post Nords pakkepost frankeret præcist til fluer.

FAKTA OM FANGSTERNE

Insektmobilen er et såkaldt Citizen Science-projekt.

Det er med andre og danske ord et projekt, hvor frivillige borgere hjælper forskerne med arbejdet i felten.

Alle insektprøver i det aktuelle projekt bliver skaffet af borgere med interesse for naturen.

Deltagerne kører to ruter i løbet af juni 2018 og igen i 2019.

Hver rute skal køres to gange på samme dag i tidsrummene kl. 12-15 og kl. 17-20.

Der køres ad en nøje fastlagt rute på cirka 10 kilometer.

Hastigheden i Insektmobilen må højst være 50 kilometer i timen.

På hjemmesiden www.insektmobilen.dk kan man følge resultaterne af fangsterne landet over.

I løbet af en halv times tid kører Gitte og Jens Peder Holm i deres Insektmobil cirka 10 kilometer gennem et himmerlandsk landskab for at fange flyvende insekter, der kan være med til at afsløre naturens sande tilstand. Foto: Jan Skriver

FAKTA OM INSEKTER OG FUGLELIV

En tysk undersøgelse har vist, at tætheden af flyvende insekter i en række tyske naturområder er faldet med mere end 70 procent de seneste cirka 40 år.

Færre insekter påvirker mange ynglebestande af fugle.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har påvist, at tre millioner fugle er forsvundet fra det danske landbrugsland de seneste fire årtier.

En stor del af forklaringen menes at ligge i færre insekter.

Den tyske naturbeskyttelsesorganisation Naturschutzbund Deutschland, NABU, har beregnet, at knap 13 millioner fugle er forsvundet fra Tyskland i løbet af de seneste 12 år.

Også her menes nedgangen i insektbestandene at være en stor del af forklaringen.

Efter trawlet i lufthavet bliver fangstposen lukket, og eftermiddagens facit kommer i sprit og bliver sendt med pakkepost til Københavns Universitet. Forude venter ny viden om den danske insektfauna. Foto: Jan Skriver

Yderligere oplysninger

Lektor Anders P. Tøttrup 
Københavns Universitet
Tlf. 51 82 69 88.

Gitte og Jens Peder Holm
Deltagere i Insektmobilen
Tlf. 21 75 48 68