Aage V. Jensen Naturfond forskningskald 2023: ‘Et mere rigt hav’

AVJNF inviterer interesserede ansøgere til et forskningskald med den overordnede titel: Et mere rigt hav.

Mål
For at skabe et mere rigt hav støtter vi projekter, som bedre beskytter eller genopretter naturen i havmiljøet.

Baggrund
Havets biodiversitet er i en særlig dårlig tilstand. Det skyldes primært: Næringsstoffer, fiskeri, klimabetingede ændringer og fysiske forstyrrelser af havbunden. Dette beskrives blandt andet i IPBES rapporten ’Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets resurser’ fra 2021; link: https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2021/06/Genopretning_Marin_20-Maj-2.pdf

Det er med andre ord ikke nok at regulere menneskelige aktiviteter i værdifulde og sårbare naturområder. Der er behov for at puste nyt liv i havets natur.

Temaer
Forskningskaldet vil fokusere på temaerne:

  1. Hvordan kan vi genoprette havet mhp. øget biodiversitet, reducere fragmentering af økosystemer og genoprette fødekæder?
  2. Hvordan kan vi beskytte og samtidig benytte havet?
  3. Hvordan gøres 1) og 2) i en situation med klimaforandringer og miljøpåvirkning (fx øget næringsstofudledning, forekomst af plastik i havet, råstofindvinding).

Konkrete kriterier for dette kald
I dette kald prioriteres projekter,

  • der genskaber marine økosystemer, så de kan opnå en god natur- og miljømæssig tilstand, og som medfører, at der skabes større biodiversitet.
  • hvor indsatsen for havets natur har en varig effekt og skaber robuste økosystemer.
  • der resulterer i klare anbefalinger til beskyttelse og benyttelse.
  • som løser og formidler udfordringerne på nye og innovative måder.
  • som sker i partnerskaber med bl.a. flere institutter og organisationer samt med internationalt udsyn.
  • som inkluderer citizen science.

Præsentation og spørgsmål
Der afholdes et virtuelt møde den 16. januar 2023 klokken 11.00 -12.00, hvor forskningskaldet præsenteres og eventuelle spørgsmål kan stilles.
Tilmelding til det virtuelle møde sker via link eller QR kode til højre.

Virtuelt møde

Der blev afholdt et virtuelt møde den
16. januar klokken 11.00 -12.00,
hvor forskningskaldet blev præsenteret.

Der vil snarest muligt komme en Q&A sektion her på siden, med spørgsmål og svar på dem vi fik før og under præsentationen.

Yderligere oplysninger:

Direktør Hanne Haack Larsen
Aage V. Jensen Naturfond, tlf. 33 13 21 45

Biolog Lars Malmborg
Aage V. Jensen Naturfond, tlf. 21 66 36 67

Deadline for Letter of intent

0Weeks0Days0Hours