Respekt for alderdommen:

Livstræer viser vej til større artsrigdom i skovene

af Jan Skriver

Aage V. Jensen Naturfond har udpeget 330 gamle træer som evighedstræer, der vil blive fulgt, lige til de knækker, falder og deres døde ved formulder.

De er barkede, bedagede, og hvad der er nok så vigtigt, så er de beriget med et utal af arter, som nyder godt af deres gæstfrihed som værter i skovens afdeling for seniorer.

Vi taler om livstræer, evighedstræer om man vil. Det er træer, som vil blive overvåget fra deres bedste alder med imponerende kroner, til de bliver ældgamle træruiner, der pludselig får et knæk i en storm efterfulgt af fald, formuldning og genopstandelse til noget helt andet.

Aage V. Jensen Naturfond har udpeget og mærket 132 livstræer i Langø Plantage på Nordfyn og 198 på Kåsegård på Bornholm.

Et lille skilt i omkring en meters højde på træernes stamme tilkendegiver, at netop dette træ er udpeget til at stå i al evighed, eller i hvert fald til det store knæk indtræffer og en nedbrydning af grene og stamme begynder.

”Livstræerne er blevet målt, tinglyst og forsynet med en lille metalplade, så besøgende kan se, at de står over for et træ med ekstra store naturrigdomme knyttet til sig. Vi har plottet livstræernes voksesteder ind på GPS, så vi til enhver tid kan finde dem. Det er hensigten, at vi løbende vil følge livstræernes udvikling. Studerende vil få mulighed for at undersøge og gå i dybden med artsrigdommen. Det kan for eksempel ske ved hvert 10. år at lave en monitering, hvor det bliver undersøgt, hvilke arter, som lever på og i tilknytning til det pågældende træ. På den måde kan man få et billede af ældgamle træers betydning for biodiversiteten i skovene. Og vi bliver klogere på betydningen af dødt ved for et utal af arter”, siger Lars Malmborg, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond.

De gamle gæstfri kæmper

Det er velkendt, at egetræet, der ofte kaldes kongen over alle træer i de danske skove, i sin levetid fra agern over ranglet teenagetræ til fuldmoden eg og senere olding kan huse over 1.000 forskellige arter af insekter, svampe, laver, dyr og fugle.

Det er også velkendt, at egetræer kan blive ekstremt gamle. De ældste i de danske skove bliver typisk 500-700 år.

Danmarks ældste egetræ, Kongeegen i Jægerspris Nordskov på Sjælland, er skønnet til at have en alder på et sted mellem 1.500 og 2.000 år, og der er stadig liv i den gamle kæmpe.

For Aage V. Jensen Naturfond har kriteriet for at udpege et livstræ været, at det skal være en naturligt hjemmehørende art, enten der er tale om en eg, bøg, avnbøg, elm, birk asp, eller småbladet lind.

Det er Danmarks Naturfredningsforening (DN), der har introduceret begrebet livstræer / evighedstræer i naturforvaltningen. Det er sket for at øge den folkelige og politiske bevidsthed om gamle træers betydning for biodiversiteten.

FAKTA OM LANGØ PLANTAGE

 • Langø med Langø Plantage ligger på Nordfyn øst for Bogense i den nordøstlige del af naturområdet Gyldensteen Strand.
 • Aage V. Jensen Naturfond erhvervede området i 2011 med henblik på at genoprette det dengang inddæmmede område som en lavvandet kystlagune.
 • Derfor blev digerne mellem moræneøerne Store Stegø, Lindholm og Langø fjernet.
 • I marts 2014 kom vandet tilbage i kystlagunen efter 140 års inddæmning.
 • Man kan nå Langø Plantage ved at køre ud ad vejen mellem Engsøen og Kystlagunen til Naturrummet, hvor der er skolestue, udstilling og fugletårne, der giver overblik over hele området.
 • Kør efter skiltningen til Gyldensteen Strand, Langøvej 1, 5400 Bogense.

FAKTA OM KÅSEGÅRD

 • I den sydvestlige del af Paradisbakkerne på Bornholm ligger Kåsegård, som Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2004 og 2011.
 • Der er fra en P-plads ved Klintebygård adgang til, området, der ligger få kilometer nordvest for Nexø.
 • Adressen er Klintebyvejen 6, 3730 Nexø.
 • Kåsegård huser klippeløkker, der er en sjælden naturtype, hvor jordlaget er ganske tyndt over grundfjeldet, som mange steder stikker op som store sten og nøgne granitblokke.
 • Den i Danmark sjældne orkidé hyldegøgeurt vokser i området.